Προσπελάσεις (Views): 3620
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Νερό

Κεφάλαιο: Η ποσότητα του νερού στη Γη

Η ποσότητα του νερού στη Γη
 

        Η ποσότητα του νερού στη Γη μπορεί να θεωρηθεί σταθερή για την περίοδο εξέλιξης του ανθρώπου. Ωστόσο, μικρή ποσότητα νερού παράγεται από τα εναπομείναντα ηφαίστεια και τις θερμές πηγές. Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος του εκλυόμενου από τα ηφαίστεια ατμού, είναι ουσιαστικά το νερό της βροχής που συγκεντρώνεται στα ανώτερα στρώματα του εσωτερικού της Γης. Επίσης, μια μικρή ποσότητα νερού καταστρέφεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα με τη δράση της ηλιακής ακτινοβολίας. Και στις δυο περιπτώσεις, η ποσότητα αυτή του νερού είναι, σε κλίμακα γεωλογικού χρόνου, αμελητέα.
        Η συνολική ποσότητα του νερού στη Γη, δηλαδή στους ωκεανούς, την ξηρά, την ατμόσφαιρα και το σώμα ζωντανών οργανισμών, έχει υπολογιστεί σε περίπου 1.387,6136 x 1015 κυβικά μέτρα.
 
what makes people cheat read women that cheat with married men