Προσπελάσεις (Views): 1348
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Θάλασσα

Κεφάλαιο: Προοπτικές για το μέλλον

Προοπτικές για το μέλλον
 
Απορρύπανση, ορθολογική αλιεία και υδατοκαλλιέργειες απαιτούν για την πραγματοποίηση τους τη συγκατάθεση και τη σύμπραξη των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή των ανθρώπων που ζουν από τη θάλασσα ή απλώς κατοικούν στις ακτές. Μόνο με γενική «κοινωνική συμφωνία» μπορεί να ευαισθητοποιηθούν τα κέντρα λήψης των αποφάσεων ή να εφαρμοστούν κάποιοι νόμοι που χωρίς τη συγκατάθεση του εντόπιου στοιχείου μένουν νεκρό γράμμα.
Στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, λείπουν σήμερα οι πληροφορίες που θα επέτρεπαν τον ορθό σχεδιασμό του θαλάσσιου πλούτου. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες του φυσικού θαλάσσιου περιβάλλοντος, των θαλάσσιων φυτών και ζώων ώστε να σχεδιαστεί σωστά η προστασία τους.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη τόσο προς την κατεύθυνση της «κοινωνικής συμφωνίας» όσο και προς την ενθάρρυνση της μελέτης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.