Προσπελάσεις (Views): 2582
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αγροοικοσυστήματα: Από την παραγωγή στην κατανάλωση

Κεφάλαιο: ΤΟ ΑΓΡΟ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΑΓΡΟ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
 
        Στο ξεκίνημα της ιστορίας του, ο άνθρωπος κυνηγούσε άγρια ζώα και συνέλεγε καρπούς για να μπορέσει να τραφεί· ήταν θηρευτής - συλλέκτης. Με την ανακάλυψη της γεωργίας, σταμάτησε να περιπλανιέται για την αναζήτηση τροφής. Έμαθε να επεμβαίνει στα φυσικά οικοσυστήματα και να ελαττώνει τον αριθμό των ειδών που τα αποτελούσαν, για να μπορέσει να αυξήσει την ποσότητα ή την απόδοση του επιθυμητού είδους που θα καλλιεργούσε. Δημιούργησε έτσι ένα «προσαρμοσμένο» οικοσύστημα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του.
        Ο όρος Αγροτικό Οικοσύστημα ή Αγροοικοσύστημα είναι σχετικά νέος και χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει αυτό ακριβώς το προσαρμοσμένο οικοσύστημα.