Προσπελάσεις (Views): 2150
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αγροοικοσυστήματα: Από την παραγωγή στην κατανάλωση

Κεφάλαιο: ΤΟ «ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ» ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΟ «ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ» ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 
        Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται όλο και περισσότερος λόγος για το «κρυμμένο κόστος» της βιομηχανοποιημένης γεωργίας: τη ρύπανση των υδάτινων πόρων, τη διάβρωση του εδάφους, την απώλεια φυσικού τοπίου, την απώλεια φυτικού και ζωικού γενετικού υλικού, την αλλαγή του κλίματος της Γης, την εξάντληση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών, την υπερκατανάλωση ενέργειας, την παραγωγή αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, κ.λπ. Οι παραπάνω δυσμενείς επιδράσεις της βιομηχανοποιημένης γεωργίας αποκαλούνται «κρυμμένο κόστος» γιατί η ανάκτηση των πόρων που εξαντλούνται (έδαφος, νερό, ενέργεια, κ.λπ.) απαιτεί την επένδυση μεγάλων κεφαλαίων, καταλήγει να είναι πολυέξοδη και το κόστος για την ανάκτηση αυτή δεν ενσωματώνεται στις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Έτσι, τα τελευταία καταλήγουν να πουλιούνται στον καταναλωτή σε τιμή χαμηλή που δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό «κόστος παραγωγής» τους. Παρακάτω θα εξετάσουμε που οφείλεται το κρυμμένο κόστος της βιομηχανοποιημένης γεωργίας.