Προσπελάσεις (Views): 2537
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αγροοικοσυστήματα: Από την παραγωγή στην κατανάλωση

Κεφάλαιο: Δυσμενείς επιπτώσεις από την υπερκατανάλωση ενέργειας

Δυσμενείς επιπτώσεις από την υπερκατανάλωση ενέργειας

Η ενέργεια στη γεωργία καταναλώνεται είτε άμεσα με τη μορφή καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία μηχανών, είτε έμμεσα μέσω της παραγωγής μηχανών, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων. Ειδικά για τη βιομηχανική παραγωγή των σύνθετων χημικών λιπασμάτων, χρησιμοποιείται το 50% της ενέργειας που καταναλώνεται στη γεωργία. Πολλή ενέργεια καταναλώνεται και για τη μεταφορά των εισροών (λιπάσματα, κ.λπ.) και των αγροτικών προϊόντων σε μακρινές αποστάσεις. Η σύγχρονη γεωργία είναι πολύ αποδοτική όσον αφορά στην παραγωγή προϊόντων ανά άτομο ή μονάδα έκτασης, αλλά αν μετρήσουμε την αποδοτικότητα της σε ενέργεια, τότε αρχίζει και αποδίδει ελάχιστα. Οι ενεργειακές εισροές σε ένα αγροοικοσύστημα μπορούν να μετατραπούν σε μονάδες ενέργειας και να μετρηθούν. Ανάλογα, και οι εκροές -τα διάφορα φυτικά και ζωικά προϊόντα- μπορούν να εκφραστούν με τη μορφή μονάδων ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να υπολογίσουμε την ενέργεια που κερδίζουμε ή χάνουμε από τη διαχείριση ενός αγροοικοσυστήματος. Όπως μιλάμε για οικονομικό κέρδος ή ζημιά, έτσι μπορούμε να μιλάμε και για ενεργειακό κέρδος ή ζημιά από ένα αγροοικοσυστημα. Αυτά τα δυο μπορεί να μη συμβαδίζουν μπορούμε δηλαδή να έχουμε οικονομικό κέρδος αλλά ενεργειακή ζημιά από τη διαχείριση ενός αγροοικοσυστήματος λόγω υπερβολικής κατανάλωσης ενεργειακών εισροών.
 

what makes people cheat sledaddicts.com women that cheat with married men