Προσπελάσεις (Views): 3587
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Η ζωή στη Γη

Κεφάλαιο: Μυθολογία και Παλαιά Διαθήκη

Μυθολογία και Παλαιά Διαθήκη
 
        Η θεά Γαία είναι μια από τις αρχαιότερες θεότητες της Ελληνικής Μυθολογίας. Η εμφάνιση της χάνεται στα βάθη της προϊστορίας, όπως η εμφάνιση της Γης χάνεται στα βάθη της ιστορίας της. Σ’ όλες τις γλώσσες η γη είναι γένους θηλυκού και συνδέεται με τη μητέρα, την τροφό.
        Η θεά Γαία ήταν αδελφή και συγχρόνως σύζυγος του Ουρανού. Αδελφή επειδή είχαν περίπου την ίδια ηλικία και σύζυγος επειδή η βροχή που έριχνε ο Ουρανός τη γονιμοποιούσε. Στην αρχή, γη και ουρανός βρίσκονταν πολύ κοντά, αργότερα όμως, επειδή ο Ουρανός έκανε απιστίες, απομακρύνθηκαν. Έσμιγαν μόνο ορισμένες εποχές του χρόνου.
        Η λατρεία της Γαίας ταυτίζεται συχνά με τη λατρεία της Δήμητρας, που το όνομα της εξάλλου εμπεριέχει το όνομα «Γη» (Γη + μήτηρ > Δη + μήτηρ > Δήμητρα) της Περσεφόνης, της Ρέας, της Ήρας, της Εστίας και άλλων θεοτήτων που σχετίζονται με τη γονιμότητα και τη μητρότητα.
        Ο Όμηρος αφιερώνει ύμνο «εις την Γαίαν μητέρα πάντων». Τα αγάλματα παρουσιάζουν τη Γαία με πολλούς μαστούς. Από τους γοφούς και κάτω το σώμα της είναι ενωμένο με τη γη.
        Στις μυθολογίες όλων των λαών σχετικά με την κοσμογονία και τη γένεση υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Η Παλαιά Διαθήκη, κοινή στους Χριστιανούς και τους Ιουδαίους, είναι βασισμένη στις παραδόσεις και την αποκάλυψη του Θεού.
        Σύμφωνα με το βιβλίο «Γένεσις» της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο μέσα σε 6 «ημέρες» και την 7η αναπαύθηκε.
  • Την 1 η μέρα δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, το φως, που το ονόμασε ημέρα, και το σκοτάδι που το ονόμασε νύχτα.
  • Τη 2η μέρα χώρισε τα νερά του ουρανού και της γης.
  • Την 3η μέρα συγκέντρωσε το νερό της γης σε θάλασσες. Έτσι εμφανίστηκε η ξηρά και πάνω σ’ αυτήν οι πρώτοι της κάτοικοι, τα φυτά.
  • Την 4η μέρα δημιούργησε τον ήλιο, τη σελήνη και όλα τα αστέρια.
  • Την 5η μέρα ο Θεός έβγαλε μέσα από τη θάλασσα τα ερπετά και τα εγκατέστησε στην ξηρά. Μετά δημιούργησε τα πετεινά για να κυριεύσουν τον ουρανό και τα μεγάλα κήτη στη θάλασσα και την ξηρά.
  • Την 6η μέρα δημιούργησε τα τετράποδα, τα θηρία και τα κτήνη και είπε: «Καλά είναι έτσι». Και μετά είπε ο Θεός: «Ας φτιάξω τον άνθρωπο να μου μοιάζει και να εξουσιάζει τα ψάρια, τα πετεινό και τα κήτη όλης της γης». Έκανε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό και του είπε να αυξάνεται και να κυριεύσει τη Γη. Για τροφή είπε ο Θεός στον άνθρωπο να καταναλώνει φυτά και ζώα και καρπούς. Έτσι κι έγινε. Είδε ο Θεός τα δημιουργήματα του και είπε: «όλα καλά λίαν».
  • Την 7η μέρα ο Θεός ευλόγησε το αγαθό της ανάπαυσης.
        Σύμφωνα με τη γνώμη των ερμηνευτών, οι έξι ημέρες της δημιουργίας συμβολίζουν μεγάλα χρονικά διαστήματα, έτσι που το εξαήμερο να συμβιβάζεται με τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης για την εμφάνιση και την εξέλιξη της ζωής στη Γη.