Προσπελάσεις (Views): 2624
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Η ζωή στη Γη

Κεφάλαιο: Η εμφάνιση της ζωής

Η εμφάνιση της ζωής
        Η εμφάνιση της ζωής πάνω στον πλανήτη φαίνεται να έγινε μέσα στη ζεστή θάλασσα κάτω από συνθήκες έντονων φυσικο­χημικών φαινομένων, πριν από 3,8 δισ. χρόνια.
        Απ’ όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αυτό που ονομάζουμε «ζωή» σε άλλο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Στην ιστορία της Γης όμως υπήρξαν εκατομμύρια είδη οργανισμών. Τα παλαιότερα απολιθώματα ανήκουν σε μονοκύτταρους οργανισμούς που μοιάζουν με τα σημερινά βακτήρια και έχουν ηλικία 3,1 δισ. χρόνια.
        Η εμφάνιση των πρώτων φωτοσυνθετικών οργανισμών, των φυκών, και πάλι μέσα στη θάλασσα, εμπλούτισε την ατμόσφαιρα της Γης με οξυγόνο, με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Η ύπαρξη του οξυγόνου επέτρεψε στη συνέχεια και την ύπαρξη αερόβιων οργανισμών.
        Η πρωταρχική λειτουργία του πλανήτη εξακολουθεί να είναι η φωτοσύνθεση. Σύμφωνα μ’ αυτήν τα πράσινα φυτά από το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας, με ενέργεια ηλιακή, συνθέτουν θρεπτικές ουσίες που αποθηκεύουν στο σώμα τους και αποδεσμεύουν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα.
        Εάν θεωρήσουμε ότι η ζωή εμφανίστηκε στη Γη μόνο μία φορά (είχε μία αρχική προέλευση) πριν από εκατομμύρια χρόνια, τότε θα πρέπει όλοι οι οργανισμοί να έχουν ένα κοινό πρόγονο και να συνδέονται μεταξύ τους.