Προσπελάσεις (Views): 2176
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Η ζωή στη Γη

Κεφάλαιο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
 • Attenborou D., Discovering life on Earth, Collins, London 1982.
 • Bakker R., «Dinosaur Renaissance», Scientific American, 1975.
 • Benton M., Pocket book of Dinosaurs, Kingfisher books, London 1984.
 • Brandwein P. / Yasso W. / Brovey D., Life a Biological Science, Curie Edition.
 • British Museum of Natural History, Man’s place in evolution, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
 • British Museum of Natural History, Origin of Species, Cambridge University Press, Cambridge 1981.
 • British Museum of Natural History, Dinosaurs and their living relatives, Cambridge University Press, Cambridge 1985.
 • Βώκου Δ./ Παντής Γ. / Σγαρδέλης Σ., Οικολογία: Η αναγκαιότητα της σύνθεσης, η γοητεία των σχέσεων, 1986.
 • Geological Museum (ed.), Volcanos, Institute of Geological Sciences, London 1974.
 • Janvier P., Le divorce de l’oiseau et du crocodile, La Recherche, 1983.
 • Johanson D. / Edey M., «Lucy», National Geographic Magazine, 1981.
 • Kohl L., «Origin of Earth and Life», National Geographic Magazine.
 • Κριμπά Κ. / Καλοπίση Ι., Μαθήματα Γενικής Βιολογίας, Ο.Ε.Δ.Β., 1992.
 • Labeyrie J., Datation par carbon 14. Le recul des limits, La Recherche, 1983.
 • Leakey R., «Scull 1470», National Geographic Magazine, 1973.
 • Lovelock J., Gaia. A New look at life on Earth, Oxford University Press, 1979.
 • Μελεντή Ι., Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών, Παν/μιο Θεσ/νίκης, 1980.
 • Millard A., Les hommes préhistoriques, Poche Nathan, 1982.
 • Ostrom J., «A new look at Dinosaurs», National Geographic Magazine, 1978.
 • Poupeau G., Coup de météorite sur le Cretacé, La Recherche, 1982.
 • Ροντογιαννη-Τσιαμττάου Θ., «Η Νεοτεκτονική Ιστορία του Ελληνικού Τόξου», Ενημερωτικό Δελτίο Ι.Γ.Μ.Ε., 1983.
 • Ψαριανού Π. / Μανωλέσου Ν., Στοιχεία Τεκτονικής Γεωλογίας, Παν/μιο Αθηνών, 1963.
 • Ψαριανού Π. / Μανωλέσου Ν., Εγχειρίδιο Παλαιοντολογίας, Τόμος Α' «Ασπόνδυλα», Παν/μιο Αθηνών, 1966.
 • Ψαριανού Π. / Μανωλέσου Ν., Στρωματογραφία, Παν/μιο Αθηνών, 1975.
 • Seager J. / Swanston Publ., The State of the Earth, Unwin Hynan Limited, 1990.