Προσπελάσεις (Views): 10780
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Δάσος

Κεφάλαιο: ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
 
Τι είναι το δάσος; Είναι μια περιοχή που καλύπτεται από μεγάλα δέντρα ή μήπως είναι κάτι πιο σύνθετο; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το κλίμα και το έδαφος μιας περιοχής συνιστούν το βιότοπο της περιοχής. Τα φυτά που ζουν μέσα στο βιότοπο συγκροτούν τη φυτοκοινότητα και τα ζώα τη ζωοκοινότητα.
Φυτοκοινότητα και ζωοκοινότητα συγκροτούν τη βιοκοινότητα της περιοχής. Βιότοπος και βιοκοινότητα μαζί συγκροτούν το οικοσύστημα. Όλες οι συνιστώσες του οικοσυστήματος βρίσκονται σε στενή σχέση και αλληλεξάρτηση και αλληλεπιδρούν ισχυρά μεταξύ τους. Όταν στη φυτοκοινότητα του οικοσυστήματος κυριαρχούν ανώτερα είδη φυτών (δέντρα και θάμνοι) τότε έχουμε το δασικό οικοσύστημα. Επομένως το δάσος είναι ένα οικοσύστημα, στη φυτοκοινότητα του οποίου κυριαρχούν τα ανώτερα φυτά (δέντρα και θάμνοι). Στη βιοκοινότητα του δάσους υπάρχουν όλες οι δυνατές σχέσεις. Από την απλή συνύπαρξη, τον ανταγωνισμό για αυξητικό χώρο, φως, νερό και θρεπτικά, μέχρι την αμοιβαία αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της. Όλες αυτές οι σχέσεις δημιουργούν μια δυναμική ισορροπία, η οποία μεταβάλλεται διαρκώς. Δηλαδή το δάσος δεν είναι κάτι που μένει στατικό, αλλά αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς. Γεννιέται, διανύει την νεαρή, ώριμη και γέρικη ηλικία και τέλος πεθαί­νει για να ξαναγεννηθεί από την αρχή.
Το δασικό οικοσύστημα χαρακτηρίζεται από μεγάλης αξίας βιολογική ποικιλότητα (βλ. Βιοποικιλότητα). Τεράστιος αριθμός και ποικιλία ειδών με τον πλούτο της γενετικής σύστασης που εμπεριέχουν, κατανέμονται σε διάφορες τροφικές αλυσίδες, δημιουργώντας έναν μοναδικό και ανεκτίμητο πλούτο βιολογικής ποικιλότητας, η οποία είναι απαραίτητη για την επιβίωση του πλανήτη. Έτσι, το δασικό οικοσύστημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως θεματοφύλακας της βιολογικής ποικιλότητας.