Προσπελάσεις (Views): 2835
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Έδαφος

Κεφάλαιο: Κάθετη κατανομή των οργανισμών στο έδαφος

Κάθετη κατανομή των οργανισμών στο έδαφος
 
Η κάθετη κατανομή των οργανισμών στο έδαφος δεν είναι ομοιόμορφη. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι συγκεντρωμένοι στο στρώμα των οργανικών υπολειμμάτων (φυλλοστρωμνή) και στα πέντε πρώτα εκατοστόμετρα των δασικών εδαφών. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 90% της εδαφικής πανίδας συγκεντρώνεται στο ανώτερο αυτό επίπεδο.
Πολλά ασπόνδυλα εκτελούν κάθετες μετα­ναστεύσεις μέσα στο έδαφος με ημερήσιο ή εποχικό ρυθμό ή ανάλογα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας ή της υγρασίας στο ανώτερο στρώμα του εδάφους. Μερικά από αυτά διεισδύουν σε μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος διερχόμενα συνήθως μέσα από ρωγμές ή σχισμές.
Γενικά η κάθετη κατανομή των οργανισμών ακολουθεί αυτή του οργανικού υλικού, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό τους να συγκεντρώνεται κοντά στην επιφάνεια.Σχήμα 2
Χαρακτηριστικοί οργανισμοί του εδάφους
(1,17: ισόποδα - 2,16,18,27: μύκητες - 3,24: κολλέμβολα - 4: παυρόποδο - 5,20: ακάρεα - 6,13,15,21: βακτήρια - 10,26: πρωτόζωα - 7: προνύμφη διπτέρου - 8: δίπλουρο - 9,12,19,22: αννελίδες - 11: χειλόποδο - 14,28: διπλόποδα - 23: ψευδοσκορπιός - 25: νηματώδης - 29: ακτινομύκητας)