Προσπελάσεις (Views): 2662
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Έδαφος

Κεφάλαιο: Ο ρόλος των οργανισμών του εδάφους

Ο ρόλος των οργανισμών του εδάφους
 
Στην επιφάνεια του εδάφους συσσωρεύονται συνεχώς νεκρά φυτικά υλικά (φύλλα, κλαδιά, ρίζες), περιττώματα και πτώματα ζώων. Όλα αυτά τα νεκρά οργανικά υλικά συνιστούν τη φυλλοστρωμνή.
Η φυλλοστρωμνή συντηρεί έναν τεράστιο αριθμό - εκατοντάδων χιλιάδων στο τετραγωνικό μέτρο - ασπόνδυλων ζώων και μικροοργανισμών που αναλαμβάνουν το έργο της αποικοδόμησης (αποσύνθεσης).
Οι οργανισμοί αυτοί μετατρέπουν τα νεκρά οργανικά υλικά, μέσω πολύπλοκων διεργασιών αρχικά σε ένα ενδιάμεσο προϊόν της αποικοδόμησης με πολύπλοκη χημική σύσταση που ονομάζεται χούμος (βλ. Δάσος). Ο χούμος στη συνέχεια μετατρέπεται σε ανόργανα συστατικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πάλι από τους παραγωγούς (φυτά). Άμεσα υπεύθυνοι για την ανοργανοποίηση των οργανικών υλικών είναι οι μικροοργανισμοί (βακτήρια, μύκητες, ακτινομύκητες).
Η ταχύτητα με την οποία σχηματίζεται και τελικά ανοργανοποιείται ο χούμος εξαρτάται από τα φυτικά κυρίως είδη που δημιουργούν τη φυλλοστρωμνή, τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, τη βιολογική δραστηριότητα στο έδαφος καθώς και το κλίμα της περιοχής.
Για κάθε ουσία που συντίθεται στη φύση υπάρχει και ο οργανισμός που αργά ή γρήγορα την αποικοδομεί. Με τη διαδικασία αυτή σε κάθε οικοσύστημα ό,τι παράγεται αποικοδομείται και έτσι κλείνουν οι βιογεωχημικοί κύκλοι.
Ο ρόλος των εδαφικών μικροοργανισμών επομένως είναι πολύ σημαντικός στην αποικοδόμηση και ανοργανοποίηση της νεκρής οργανικής ύλης, λειτουργίες βασικές για τη διαιώνιση των οικοσυστημάτων.