Προσπελάσεις (Views): 2215
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αέρας

Κεφάλαιο: Μόλυβδος

Μόλυβδος (Pb)
 
Έχει πολλές εφαρμογές στη βιομηχανία και χρησιμοποιείται στην παραγωγή χρωμάτων, πυρομαχικών, τυπογραφικών στοιχείων, μπαταριών, σωλήνων νερού, καθώς και για την παρασκευή του αντικροτικού πρόσθετου της βενζίνης.
        Προκαλεί σοβαρές βλάβες στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων.
Μελέτη που έγινε το διάστημα 1972-1974 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας έδειξε πως οι κάτοικοι περιοχών κοντά σ’ ένα οδικό κόμβο είχαν συγκέντρωση μολύβδου περίπου 24 mg/100ml στο αίμα τους, ενώ πριν από τη δημιουργία του κόμβου αυτή δεν ξεπέρναγε τα 12 mg/100ml. Τέτοιου είδους υψηλές συγκεντρώσεις μολύβδου έχει υποστηριχτεί πως προκαλούν ανωμαλίες συμπεριφοράς, υπερδραστηριότητα, ίσως διανοητική καθυστέρηση και βίαιες ενέργειες.
Η διαχρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του μολύβδου στην ατμόσφαιρα της Αθήνας μεταξύ 1974-1988 φαίνεται στο Σχήμα 13.
Η μέχρι το 1979 αύξηση οφειλόταν στο υψηλό ποσοστό μολύβδου της βενζίνης και την αύξηση των ιδιωτικής χρήσεως βενζινοκίνητων οχημάτων. Μετά το 1980, οι αλλεπάλληλες μειώσεις της περιεκτικότητας του μολύβδου στη βενζίνη οδήγησαν στην ελάττωση των συγκεντρώσεων του μολύβδου στην ατμόσφαιρα παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των Ι.Χ. βενζινοκίνητων οχημάτων. Οι τιμές αυτές της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης μολύβδου αναφέρονται στο σταθμό που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Αριστοτέλους 17, Αθήνα).
Σήμερα, σύμφωνα με την Οδηγία 1999/30/ΕΚ (ΦΕΚ 125/Α/5.6.02) η ετήσια οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας είναι 0,5 μg/m3.
 
Σχήμα 13
Διαχρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του μολύβδου στην ατμόσφαιρα της Αθήνας
Πηγή: ΠΕΡΠΑ 1989.
my girlfriend cheated on me with my best friend link why do men cheat on their girlfriends