Προσπελάσεις (Views): 2915
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Απειλούμενα είδη

Κεφάλαιο: Γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε τα είδη

Γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε τα είδη
Οι άνθρωποι και οι άλλοι οργανισμοί ζουν στον ίδιο χώρο και απολαμβάνουν τους ίδιους φυσικούς πόρους που είναι αναγκαίοι και για την επιβίωσή τους. Από την άλλη μεριά «οι οργανισμοί» αποτελούν φυσικούς πόρους για τους «άλλους οργανισμούς», και για τον άνθρωπο σημαίνει απλά ότι χρησιμοποιεί τα ζώα και τα φυτά για να παρασκευάσει την τροφή, τα φάρμακα, την κατοικία, τα έπιπλα, την ενδυμασία και πολλά από τα εξαρτήματα της καθημερινής του ζωής. Οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν θρεπτικές, μηχανικές, χημικές και άλλες ιδιότητες που είναι τελείως απαραίτητες στον άνθρωπο. Ακόμα και τα είδη που σήμερα δεν φαίνονται χρήσιμα, μπορεί να βοηθήσουν αύριο στην παρασκευή μιας νέας, πιο ανθεκτικής ποικιλίας δημητριακών ή ενός νέου φαρμάκου. Τα περισσότερα είδη έχουν πολύ μικρότερη αντοχή από τον άνθρωπο στην υποβάθμιση των πόρων και φυσικά πολύ λιγότερες εναλλακτικές λύσεις.
Μελετώντας τις βιοκοινότητες των διάφορων ειδών μαθαίνουμε για τις λεπτές ισορροπίες που διασφαλίζουν την ευσταθή λειτουργία του παγκόσμιου οικοσυστήματος. Αν εστιάσουμε την προσπάθεια μας στη διατήρηση της καθεμιάς από τις μικρές, λεπτές αυτές ισορροπίες, θα εξασφαλίσουμε την ευστάθεια του όλου συστήματος.
Τα είδη αποτελούν τον πιο απλό μεθοδολογικά τρόπο να πλησιάσουμε το πρόβλημα της διατήρησης των οικοσυστημάτων, και συνεπώς, των περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες μπορούμε να ζήσουμε.