Προσπελάσεις (Views): 2409
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Απειλούμενα είδη

Κεφάλαιο: Το ελληνικό περιβάλλον

Το ελληνικό περιβάλλον
 
Η ελληνική φύση, μια από τις πλουσιότε­ρες στο ευρωπαϊκό επίπεδο, χαρακτηρίζεται από δύο κυρίαρχα στοιχεία: το έντονο ορεινό ανάγλυφο και το μεγάλο μήκος των ακτών.
Πιο απλά, η χώρα μας είναι ένα μακρύ ορεογραφικό σύστημα που διεισδύει μέσα στη θάλασσα. Η κύρια οροσειρά της Ελλάδας είναι η Πίνδος, που εκτείνεται επί 250 χμ. κατά μήκος της ηπειρωτικής χώρας. Μεγάλα ορεινά συγκροτήματα έχουν η Πελοπόννησος, η Κρήτη και η νότια Μακεδονία, ενώ μεγάλες πεδιάδες απλώνονται στην κεντρική Μακεδονία, εκεί που οι βαλκανικοί ποταμοί κόβουν τα βουνά των βόρειων συνόρων και κατεβαίνουν προς το Αιγαίο. Στις ομαλές αυτές εκτάσεις, απλώνουν τα δέλτα και τους άλλους υγρότοπους οι ποταμοί της Μακεδονίας και της Θράκης (βλ. Επιφανειακά νερά). Στους βιότοπους που σχηματίζονται εδώ φωλιάζουν ή ξεχειμωνιάζουν εκατοντάδες είδη παρυδάτιων πουλιών και αρπακτικών.
Καθώς οι ελληνίδες οροσειρές αποτελούν τη συνέχεια των Άλπεων και των βαλκανικών ορεινών συγκροτημάτων και τα ποτάμια μας έρχονται από την καρδιά της Βαλκανικής, πολλά από τα είδη των βουνών και των κάμπων μας έχουν ή είχαν ευρύτερη εξάπλωση στη Μεσευρώπη (αρκούδα, λύκος, αγριόγιδο, αγριογούρουνο, ζαρκάδι, μαύρη πεύκη, οξυά, βελανιδιές, ιτιά κ.λπ.). Υπάρχουν όμως και πολλά είδη που είναι τυπικά βαλκανικά ή ασιατικά, καθώς η χώρα μας βρίσκεται πάνω σε ένα σταυροδρόμι μετακίνησης και μετανάστευ­σης. Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών ειδών είναι αποκλειστικά ενδημικά της χώρας, ή και ακόμα μιας μικρότερης γεωγραφικής ενότητας (π.χ. ενδημικό είδος ελάτου που φτάνει από την Πελοπόννησο μέχρι τα Άγραφα, ενδημικές σαύρες της Πελοποννήσου ή και αποκλει­στική ενδημική κεφαλανθέρα -ορχεοειδές- σε μια τοποθεσία στις πλαγιές του Ψηλορείτη).


Μερικοί αριθμοί

Δασοκάλυψη25,5% δάση, 24% άλλες μορφές δασικής βλάστησης (θάμνοι, φρύγανα κλπ.)
Ακτές3000 νησιά, 16.000χμ. ακτών
Βουνά115 μεγάλα ορεινά συγκροτήματα, από 1100 μέχρι 2917 μέτρα υψόμετρο
Υγρότοποιπερίπου 400 μικροί και μεγάλοι υγρότοποι
Πανίδα116 είδη θηλαστικών, 420 πουλιών, 60 ερπετών, 20 αμφίβιων, 126 είδη ψαριών του γλυκού νερού και 462 της θάλασσας
Χλωρίδαπερίπου 5700 είδη ανώτερων φυτών