Προσπελάσεις (Views): 3853
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Απειλούμενα είδη

Κεφάλαιο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Adamakopoulos P., et al., «Les grands mammifères de Grèce (carnivores et artiodactyles): situation actelle, perspectives de protection)), Biologia Gallo-Hellenica, Vol. 18, pp. 107-126, 1991.
 • Adamakopoulos T., Matsoukas P., Conservation strategy for the Brown Bear in the N. Pindus, W.W.F. Project 4519, 1989-1992.
 • Adamakopoulos T., Matsoukas P., «La distribution du chat sauvage (Felis silvestris) en Grèce», Biologia Gallo-Hellenica, Vol. 18, pp. 45-52, 1991.
 • Baillie, J., Hilton-Taylor, C., Stuart, S., A Global Species Assessment: 2004 IUCN Red List of Threatened Species, IUCN 2004.
 • Bustard R., Sea Turtles; Their Natural History and Conservation, Collins, London 1970.
 • Butterworth K., Turtle Facts, Sea Turtle Protection Society of Greece, Athens 1989.
 • Carr A., Handbook of Turtles, Comstock Publishing Assoc, Ithaca & London 1952.
 • Carr A., So Excellent a Fishe, a natural history of sea turtles, Charles Scribner's Sons, New York 1984.
 • Chape, S., Blyth, S., Fish, L., Fox. P., Spalding, M., 2003 United Nations List of Protected Areas, UNEP-WCPA-IUCN 2003.
 • Γρανίτσας Σ., Τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1921.
 • Hainard R., Mammifères sauvages d' Europe, Delachaux & Niestle, Paris 1987, 1988.
 • Hall R.L., Sharp H.S. (eds), Wolf and man: evolution in parallel, Academic Press, NY 1978.
 • Χανδρινός Γ., Δημητρόπουλος Α., Αρπακτικά πουλιά της Ελλάδας, Π. Ευσταθιάδης & Υιοί Α.Ε., 1982.
 • Harrington F.H., Paquet P.C., Wolves of the world: perspectives of behavior, ecology, and conservation, Noyes Publications, 1982.
 • IUCN (ed.), The Mediterranean Monk Seal, 1988.
 • IUCN, Genetically Modified Organisms and Biosafety: A background paper for decision-makers and others to assist in consideration of GMO issues, IUCN 2004.
 • Jacobs F., Θαλάσσιες χελώνες (μτφση Α. Μαργαριτούλη-Κρεμέζη), Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας, Αθήνα 1986.
 • Καρανδεινός Μ., Παράσχη Α. (εκδ.), Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας, Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (W.W.F. Ελλάς), 1992.
 • Κόκκορης Γ.Δ., Δημητρακόπουλος Π., Ντάλιας Π., Βιολογική Ποικιλότητα, ΥΠΕΧΩΔΕ - Σειρά 'Ενημέρωση για το Περιβάλλον', Αθήνα 2005.
 • Kouroutos V., Papapanagiotou D., Kokkinia P., «Observations on the Behaviour of the Monk Seal Monachus monachus in the Northern Sporades, Greece», Biol. Gallo-hellen. 12, p. 249, 1986.
 • Kouroutos V., Papapanagiotou D., The mediterranean Monk seal in the National Marine Park of Northern Sporades (1983-1987), Final Report, Univ. of Athens, Department of Biology, Section of Ecology and Taxonomy, 1987.
 • Koutsodendris, A., Dean, C., Margaritoulis, D., Short Report on Sea Turtle Conservation on Zakynthos Island, Greece, during 2006, The Sea Turtle Protection Society of Greece 2006.
 • Kramer A., Organisation sociale et comportement social d’une population de chamois des Alpes, Office National de la Chasse, 1981.
 • Kutz T., Ecology of bats, Plenum Publishing Corporation, 1982.
 • Lopez B.H., Of wolves and men, Charles Scribner’s Sons, NY 1978.
 • Margaritoulis D., Dretakis M., Determination of Nesting Habitats of Caretta caretta in Greece, final report to E.E.C., Sea Turtle Protection Society of Greece, Athens 1992.
 • Magin, C., Chape, S., Review of the World Heritage Network: Biogeography, Habitats and Biodiversity, UNEP-IUCN-UNESCO-WCMC 2004.
 • Matsoukas P., Chamois environnement in Crèce, in "UNGULATES 91". Institut de Recherche sur les Grands Mammifères, Toulouse 1992.
 • Mech L.D., The Wolf: the ecology and behavior of an endangered species, University of Minessota Press, 1970.
 • Μελιάδου Α., Βιοποικιλότητα, ΥΠΕΠΘ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΠΕΑΕΚ Ι, Αθήνα 2000.
 • Μπούσμπουρας Δ., Η αρκούδα στα Πιέρια και τον Όλυμπο, Μικρή Άρκτος, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 2005.
 • Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resources Institute, Washington DC 2005.
 • Μόατ Φ., Λύκοι, σας παρακαλώ μην κλαίτε, Χατζήνικολή, Αθήνα 1989.
 • Mrosovsky N., Conserving Sea Turtles, The British Herpetological Society, London 1983.
 • Naves J., Palomero G., El oso en la escuela, Principado de Asturias, 1991.
 • Nederlandsche commisie voor internationale natuurbescherming mededelingen, No 28, 1992.
 • Newton I., Population ecology of raptors, T. & A.D. Poyser, 1979.
 • Nicholls R.E., Turtles, Running Press, Philadelphia, P.A. 1977.
 • Πλυμάκη Α., Το Αγρίμι της Κρήτης, Χανιά 1982.
 • Pritchard P.C.H., Encyclopedia of Turtles, T.F.H. Publications, Int. Ltd. 1952.
 • Programme de Recherches des Sporades du Nord-III: Etat de la Population du Phoque Moine, Univ. d’Athènes, Dept. de Biologie, 1985.
 • Reichholf J., Les mammifères, Solar, Paris 1984.
 • Stebbings R.E., Conservation of European bats, Christopher Helm, 1988.
 • Thomas et al., Extinction risk from climate change, Nature 427, 145-148, 2004. (http://en.wikipedia.org/wiki/Extinction_risk_from_climate_change )
 • Τσουνης Γ., Τα Θηλαστικά της Ελλάδας, Περγαμηνή, 1990.
 • UNEP, Protected Areas and Biodiversity: An Overview of Key Issues, UNEP 2004.
 • UNEP, Global Environment Outlook: environment for development (GEO-4), UNEP 2007.
 • Zimen E., The Wolf: his place in the natural world, Souvenir Press, 1981.
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ