πίσω στην αρχική σελίδα

Φωτογραφίες
   
...σύγχρονο πότισμα
   
... σύγχρονη καλλιέργεια
   
....γενετικά τροποποιημένα προϊόντα
καλαμπόκια πολύχρωμα και
κοτόπουλα χωρις φτερά
 
 
...σύγχρονο μέσο οργώματος
 
...όργωμα με παλιά άροτρα και ζώα            
 
 
 
 
....σπορά πρίν από χρόνια
 
   
....ένα από τα πρώτα τρακτέρ
   
..δημιουργία κομπόστ.
   
«Ο έλεγχος των μεταλλαγμένων τροφίμων είναι αδύνατος»
 

...ασθένειες της ελιάς
 
 
   
...ραντισμα
   
...αρδευτικό έργο
   
...μεγάλα και σύγχρονα ποτιστικά μηχανήματα

 

πίσω στην αρχική σελίδα