ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Η Ελλάδα έχει προσυπογράψει σχετικές συμβάσεις που τη δεσμεύουν να προχωρήσει στη λήψη διαχειριστικών μέτρων για την προστασία των δελφινιών (Συνθήκη για τη Διατήρηση των Μικρών Κητωδών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, Συνθήκη της Βόννης, Συνθήκη της Βέρνης, Οδηγία E.O.K 92/43), αλλά λίγα απτά βήματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με την μείωση των πληθυσμών παγκοσμίως και τα κενά της επιστημονικής γνώσης για τα κητώδη στην Ελλάδα, υπογράμμισαν την ανάγκη ύπαρξης προγραμμάτων με στόχο τη μελέτη και προστασία των δελφινιών στην Ελλάδα. Σε αυτήν την κατεύθυνση δραστηριοποιούνται οι παρακάτω οικολογικές οργανώσεις.

 

  Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS
Το  WWF Ελλάς
H Greanpeace