Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Τ.Δ.Ε.

"Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών"

 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

για την αειφόρο

ανάπτυξη με θέμα :

 

  Το δίκαιο εμπόριο

(fair trade)

είσοδος

δημιουργία:  Τσιάμης Ιωάννης - Ρίζος

Επιστημονικός υπεύθυνος: Λέκτορας Λιαράκου Γεωργία

Συμβουλευτική Επιτροπή: Επ. Καθ. Σοφός Αλιβίζος,   Επ. Καθ. Τσολακίδης Κων/νος