Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Αρχή
Αναζήτηση
Προγράμματα
Δραστηριότητες
Λίστα Εκπαιδευτικών

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
Τίτλος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Περίληψη
Σχολείο: 2Ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Συμμετέχοντες:
Οι καθηγητές : 1. Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος - Φιλόλογος (ως υπεύθυνη), 2. Αλεξάνδρα Μάρα, Νομικός, Δ/ντρια και 3. Γεώργιος Γρηγοριάδης, Μαθηματικός (ως συνεργάτες). Οι μαθητές της Γ΄1 τάξης:

Η πραγματοποίηση του προγράμματος διακρίνεται σε δύο μέρη:
Το πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Οκτώβριο – Δεκέμβριο 2013. (16-10-2013 με 18-12-2013) και συνίσταται στη χρήση της μεθοδολογίας (Problem Based Learning και Problem Solving) σε συνδυασμό με τη μέθοδο των έξι καπέλων, και άλλων δημιουργικών παιδαγωγικών τεχνικών, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον εκπαιδευτικού σχεδιασμού του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (:Learning Activity Management System) και με έμφαση σε τρεις βασικούς στόχους:
1. Στην ανάπτυξη σχετικών με το θέμα δεξιοτήτων,
2. στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και
3. στην κατάκτηση γνώσεων σχετικών με το θέμα.
Το δεύτερο μέρος του Προγράμματος περιλάμβανε επίσης συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς (εγγραφή στο Σχολικό Δίκτυο : « Λίμνες» Πηγή έμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε. συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής στο Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. και υπογράφοντας το αντίστοιχο Πρωτόκολλο συνεργασίας, για τα σχολικά έτη 2013 – 2014 και 2014 – 2015. Τα κείμενα υπάρχουν στη σελίδα: http://kpe-kastor.kas.sch.gr/limnology/beginframes.html , την οποία αναφέρουμε, για να μπορούν και άλλοι συνάδελφοι, αν θέλουν, να την επισκεφτούν και να κάνουν παρόμοια δράση.

Το ΚΠΕ Καστοριάς επισκέφτηκαν οι μαθητές της Γ΄ στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής στο τέλος της χρονιάς.
Τα καινοτόμα στοιχεία των δράσεών μας συνίστανται τόσο στη χρήση δημιουργικών παιδαγωγικών μεθόδων, όσο και στην υλοποίησή τους με διαδικτυακά εργαλεία web2.
LAMS, Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων:
Ειδικότερα, ως προς τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο μάθησης LAMS, Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ταξινόμηση γνώσεων κατά τον Benjamin Bloom, εκπαιδευτικό ψυχολόγο στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου.

Η κατηγοριοποίηση των μαθησιακών στόχων του Βloom, που χρησιμοποιήθηκαν όπως ορίζονται σύμφωνα με τις αρχές του αναλυτικού προγράμματος και της αξιολόγησης ήταν οι εξής: Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση.
Σύμφωνα με το Problem Based Learning (PBL) και ακολουθώντας τα στάδια που ορίζονται κατά το Problem Solving (PS), οι μαθητές έχουν την ευθύνη της μαθησιακής τους πορείας, προσδιορίζοντας ποιες είναι οι ανάγκες τους και ποια είναι τα συγκεκριμένα ζητήματα/θέματα που τους απασχολούν. Συζητούν και αναλύουν τις παραμέτρους του προβλήματος. Αναζητούν και επεξεργάζονται την πληροφορία που σχετίζεται με το πρόβλημα. Καταγράφουν τις σκέψεις τους και διατυπώνουν υποθέσεις για πιθανές λύσεις. Τεκμηριώνουν τις υποθέσεις τους με επιχειρήματα. Συζητούν και κριτικά επεξεργάζονται τις απόψεις τους. Διατυπώνουν θεωρίες επίλυσης του προβλήματος και προτείνουν τρόπους για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας όσων προτείνουν.

Στηριχθήκαμε επίσης στις βασικές αρχές του Tyler, ο οποίος έθεσε κάποιες γενικές αρχές για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εμπειριών: Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κάνουν εξάσκηση της συμπεριφοράς που απαιτείται. Πρέπει να ανταμείβονται για την απαιτούμενη συμπεριφορά. Πρέπει να μπορούν να εκτελούν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Πρέπει να υπάρχει μια ποικιλία εμπειριών ώστε να μπορούν να πετύχουν τους στόχους. Οι στόχοι σχεδιάστηκαν έτσι ώστε, να είναι δύσκολη η επίτευξή τους άλλα όχι και αδύνατη. Υπήρχαν ανταμοιβές για να προκαλούν κίνητρα στους εκπαιδευόμενους, για να επιτύχουν τους στόχους τους, και μια ποικιλία δραστηριοτήτων για να κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον.

Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, να λύσουν το πρόβλημα και να πετύχουν τους στόχους.
Ξεκινήσαμε με την ομάδα του καταιγισμού ιδεών και αυτή της αντίστροφης ιδεοθύελλας για να καταλήξουμε βασικά στις ομάδες: «Θεολόγοι Ερευνητές» και «Νομικοί Σύμβουλοι».

Την ακολουθία ανεβάσαμε στο Διεθνές αποθετήριο του Συστήματος Μαθησιακών Δραστηριοτήτων: http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1730884 και υπάρχει και στο υποσέλιδο του ιστολογίου : http://ragazzimeravigliosi.blogspot.gr/
 
Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση του περιβαλλοντικού προγράμματός μας, οι μαθητές κλήθηκαν, να αντιμετωπίσουν ένα υπαρκτό πρόβλημα: τη μόλυνση και κατάχρηση του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο. Οι ίδιοι οι μαθητές έλεγξαν τα αίτια του προβλήματος, ερεύνησαν τα κείμενα και πρότειναν λύσεις. Είδαν το θέμα σφαιρικά, από κάθε άποψη και από διαφορετικές οπτικές, χρησιμοποιώντας τον τρόπο σκέψης που προέκυψε από το χρώμα του καπέλου τους (καθώς χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο των έξι καπέλων). Ερεύνησαν κείμενα Θεολογικά και Νομικά, ερεύνησαν δράσεις Οικολογικών Οργανώσεων και, τέλος, πρότειναν δικές τους δράσεις, πάντα κάτω από τη διακριτική «εποπτεία» της Θεολόγου καθηγήτριάς τους και της Νομικού Διευθύντριάς τους.
Όλο το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (αναφορές στην όλη πορεία υλοποίησής του και τα επιμέρους πορίσματα), αναρτήθηκε στην ιδιαίτερη σελίδα του ιστότοπού μας: https://sites.google.com/site/mikroitheologoiendrasei/home/politistika-programmata-2013-14/prostasia-periballontos-o-nomos-tou-theou-kai-oi-nomoi-ton-anthropon , όπου υπάρχουν οι παραπομπές και στις υποσελίδες για τα επιμέρους θέματα. 

Παιδαγωγικές μέθοδοι:
Οι μαθητές υλοποιώντας την τεχνική της συνέντευξης με ειδικό ανέλαβαν τον ρόλο του δημοσιογράφου: προετοίμασαν τις ερωτήσεις για να τις υποβάλλουν σε ένα πρόσωπο ειδικό για το συγκεκριμένο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και εν τω προκειμένω σε σχέση με την Ορθόδοξη διδασκαλία. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να διερευνήσουν μόνοι τους τις "πηγές" και έφτασαν στην γνώση βασισμένοι στην αξιολόγηση που οι ίδιοι έκαναν καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη. Η αξιοποίηση των εμπειριών και των γνώσεων ενός ατόμου "αυθεντίας" στον τομέα του (καθηγητής Πανεπιστημίου) ώθησε τους εμπλεκόμενους μαθητές στην συνεχή διερεύνηση της αλήθειας και στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων παρατήρησης και "ακρόασης" του συνομιλητή τους.

H ομαδοσυνεργατική προσέγγιση συνέβαλε στη γενικότερη ανάπτυξη των μαθητών, αφού ενεργοποίησε τα μαθησιακά κίνητρα, αναπτύσσοντας τις ικανότητες που οδηγούν στη διερευνητική μάθηση, ενώ προώθησε την κριτική και δημιουργική σκέψη τους, ανέπτυξε τις ικανότητες και στάσεις επικοινωνίας, συνεργασίας και δημοκρατικής συμπεριφοράς, έμαθε τους μαθητές πώς να μαθαίνουν και αύξησε το επίπεδο ικανοποίησης των μαθητών από τη σχολική εργασία, μετατρέποντας το σχολείο σε χώρο χαράς, παραγωγικότητας και ανακάλυψης της γνώσης.

Η δημιουργική μέθοδος των έξι καπέλων επίσης, αποτελεί σημαντική τεχνική που βοηθά στην απόκτηση σφαιρικής και όχι μονοδιάστατης αντίληψης των πραγμάτων, στην επιτυχή επίλυση προβλημάτων, στην κοινωνικοποίηση, στην απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, στην ενεργό συμμετοχή για απόκτηση γνώσης, στη χαρά της μάθησης και της δημιουργίας.

Η χρήση της διασκεδαστικής ιστοσελίδας storybird - που μέσα από αυτή μπορούμε να αφηγηθούμε την δική μας ιστορία, για την κατασκευή κόμικ - προώθησε την φαντασία, τη δημιουργική γραφή και την αυτοπεποίθηση των μαθητών, ενώ η χρήση της ιστοσελίδας exam time, μιας δωρεάν πλατφόρμας, τους βοήθησε να μάθουν με έναν διασκεδαστικό τρόπο, μέσω κουιζ. (Μπορείτε να δείτε τα κόμικς εδώ: https://docs.google.com/presentation/d/1m2Z7nY9KRnp_u7-BAhgN83n-M0EsMkDvNbyKvRP5DbA/htmlpresent και εδώ: https://docs.google.com/presentation/d/1YJtE1EW3QuzKH60PnIpeids05P8Qf1DVLNF7Nc9uoGU/htmlpresent.

Το παιχνίδι μας υπάρχει στο πλάι του ιστολογίου μας Θεολογία – Οικολογία, http://teologiaecologia.blogspot.gr/ 

Τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ανακοινώσαμε πρόσφατα, στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας, στις 5 Απριλίου 2014. Θέμα της εισήγησής μας: «Προστασία του περιβάλλοντος: ο Νόμος του Θεού και οι νόμοι των ανθρώπων». Ερευνητική εργασία (με χρήση του LAMS, και διαφόρων δημιουργικών εκπαιδευτικών τεχνικών). Μπορείτε να τη δείτε στη διεύθυνση: http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/VolD/VolD_343_349.pdf
 
Το Πρόγραμμα περιλάμβανε και επίσκεψη στο ΚΠΕ, ξενάγηση στη Λίμνη Καστοριάς. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης.Προτεινόμενες Ηλικίες Εφαρμογής
Νηπιαγωγείο Α'-Γ' Δημοτικού Δ'-ΣΤ' Δημοτικού Γυμνάσιο Λύκειο Ενήλικες

Σχετιζόμενες Θεματικές Ενότητες

Συννημένα Αρχεία

Tύπος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δημοσίευση: 19/07/2014
Eκπαιδευτικός: Σμαράγδα Φαρίδου
Τηλέφωνο: 2310 939582
Email: smaragda.f@gmail.com
Εκπαιδευτική Μονάδα: 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου