Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Γενικά για την Πύλη
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Σκοπός Πύλης
Ομάδα Έργου
Συνεργασίες
Επικοινωνία
  Χάρτης Ιστοσελίδας

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Το υλικό «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο» εκδόθηκε το 1995 από το WWF και το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα υλικά που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα και επηρέασε ουσιαστικά την πορεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Δώδεκα χρόνια μετά το υλικό επικαιροποιήθηκε και η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει πλέον σύγχρονη περιβαλλοντική πληροφορία. Τα ζητήματα που εξετάζονται είναι: Έδαφος, Νερό, Θάλασσα, Δάσος, Αγροοικοσυστήματα, Αέρας, Βιοποικιλότητα. Το υλικό περιλαμβάνει ενημερωτικά κείμενα για τον εκπαιδευτικό και 150 παιδαγωγικές δραστηριότητες.

Άλλα Εκπαιδευτικά Πακέτα
Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Εξερευνώντας το Περιβάλλον της Ευρώπης

Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και του ευρωπαϊκού δικτύου του WWF. Διαρθρώνεται σε τέσσερα θέματα: Νερό και Ποτάμια, Ακτές και Θάλασσες, Δάση, Αστικές περιοχές. Περιλαμβάνει το εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό με εισαγωγικά κείμενα για τα εξεταζόμενα θέματα και παιδαγωγικές δραστηριότητες, και ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, το οποίο επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε μια ποικιλία δεδομένων και στοιχείων σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και επιδιώκει αφενός την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα περιβάλλοντος, και αφετέρου την επιμόρφωσή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο. Ο Οδηγός χωρίζεται σε δύο μέρη: (α) το Εισαγωγικό/Θεωρητικό μέρος στο οποίο αναλύονται οι έννοιες ‘περιβάλλον’ και ‘αειφόρος ανάπτυξη’, παρουσιάζεται η σκοποθεσία και το θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, παρουσιάζονται βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές καθώς και το μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης προγραμμάτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ συνοψίζονται επίσης βασικές γνώσεις γύρω από κεντρικά περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα (αέρας - ατμόσφαιρα - κλιματικές αλλαγές, νερό, έδαφος, δάση, βιοποικιλότητα - εξαφάνιση ειδών, ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, ανθρώπινες δραστηριότητες, ανθρώπινες σχέσεις και αξίες). (β) το Εργαστηριακό/Πρακτικό μέρος, το οποίο περιέχει ενδεικτικά σχέδια εργασίας για τα παραπάνω περιβαλλοντικά θέματα/ζητήματα που απευθύνονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και φύλλα εργασίας που υποστηρίζουν τα προτεινόμενα σχέδια εργασίας.

Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβάλλον Χωρίς Σύνορα

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Περιβάλλον Χωρίς Σύνορα» εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, με τη συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσεγγίζει τα περιβαλλοντικά ζητήματα της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-ΠΓΔΜ, μέσα από μια διακρατική οπτική, που αναδεικνύει την ανάγκη συνεργασίας γειτονικών χωρών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ζητημάτων αυτών και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Είναι γραμμένο στην ελληνική και στην επίσημη γλώσσα της ΠΓΔΜ και αποτελείται από ένα ενημερωτικό κείμενο, φύλλα εργασίας, οδηγό για τον εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό. Αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα που αντιστοιχούν στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Προστατευόμενες Περιοχές

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, με τη συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιδιώκει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας. Αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα που αντιστοιχούν στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Αποτελείται από φύλλα εργασίας για τους μαθητές και οδηγό για τον εκπαιδευτικό, για καθένα από αυτά τα επίπεδα, καθώς επίσης από ένα ενημερωτικό κείμενο και υποστηρικτικό υλικό. Τα φύλλα εργασίας εισάγουν τους μαθητές στο γενικό πλαίσιο των προστατευόμενων περιοχών (κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα και στον κόσμο, εξέλιξη του θεσμού της προστασίας των φυσικών περιοχών κ.λπ.), ενώ στη συνέχεια προσεγγίζουν αναλυτικά τρεις συγκεκριμένες προστατευόμενες περιοχές: τον Εθνικό Δρυμό Αίνου, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και τη Λίμνη Παμβώτιδα.

Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Ταξιδεύοντας με την Αειφορία στον Αργοσαρωνικό

Το υλικό αυτό αναπτύχθηκε με τη συνεργασία της Νομαρχίας Πειραιά και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά. Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό και περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την αειφορία, τον τουρισμό, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και φυσικά τη φιλοσοφία και τον τρόπο εφαρμογή του υλικού. Το δεύτερο μέρος απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (και με κατάλληλες προσαρμογές σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) και περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες, δομημένες σε φύλλα εργασίας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδαγωγικές ομάδες για τις εκπαιδευτικές τους επισκέψεις στους τόπους που προτείνονται. Παρόλο που η έμφαση δίνεται στην περιοχή του Αργοσαρωνικού, το υλικό αυτό μπορεί να εμπνεύσει ιδέες και σε εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές.

ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Win win solutions: An introduction to Fair Trade and Cooperative Economics

Το συγκεκριμένο πακέτο του Equal Exchange προσφέρει 124 σελίδες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την τάξη.Αναφέρεται σε βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία τροφίμων. Παρόλο που συνδέεται με το αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ, κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να βρει ενδιαφέρουσες ιδέες για να αναπτύξει τις δικές του εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ένα εξαιρετικά κρίσιμο παγκόσμιο ζήτημα.

ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Αγροτικές περιοχές, Βιολογικές καλλιέργειες, Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται στις βιολογικές καλλιέργειες. Στο πρώτο του μέρος, που αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο, παρουσιάζει μία ιστορική αναδρομή και δίνει πλροφορίες για τη βιολογική γεωργία, τη βιολογική κτηνοτροφία, τα βιολογικά τρόφιμα και τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.Στο δεύτερο μέρος περιέχει δραστηριότητες και φύλλα εργασίας. Τέλος περιέχει υποστηρικτικό υλικό, λεξικό όρων και πηγές πληροφόρησης.

ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Από την καλλιέργεια στην κατανάλωση

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Doing it right – Tasting it right: promoting sensory quality of olive oil to high school students, που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOC). Απευθύνεται σε μαθητές Β/θμιας εκπαίδευσης, κυρίως ελαιοπαραγωγικών περιοχών της Ελλάδας. Βασικός σκοπός του υλικού είναι η σύνδεση των συνθηκών και της διαδικασίας παραγωγής εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου από ελαιόδεντρα της Κορωνέικης ποικιλίας, με τη γευσιγνωσία και τον τρόπο με τον οποίο τα αισθητήρια όργανά μας χρησιμοποιούνται ως εργαλεία αναγνώρισης χαρακτηριστικών ποιότητας και αξιολόγησης σταδίων παραγωγής. Εκτός από το βασικό υλικό που απευθύνεται στους μαθητές, περιλαμβάνει και το ‘Υλικό για τον Εκπαιδευτικό’ που εμπλουτίζει το πρώτο με σημειώσεις, με τους εδικούς παιδαγωγικούς στόχους των δραστηριοτήτων και των ενοτήτων, καθώς και με σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις, επισημάνσεις, κ.ά., σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Βιολογική Γεωργία

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Χρησιμοποιεί μία ιστοσελίδα ως βοηθητικό εργαλείο και για την υλοποίησή του είναι απαραίτητη η χρήση εργαστηρίου Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για την βιολογική γεωργία, ασκήσεις, παιδαγωγικές δραστηριότητες (αναζήτηση στο Internet, κατασκευές, παιχνίδι ρόλων κλπ), αξιολόγηση με τεστ που μπορούν να γίνουν στο τέλος του προγράμματος ώστε να διεξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επιτυχία του.

ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Δίκαιο εμπόριο (Fair trade)

Πρόκειται για μια εφαρμογή πολυμέσων που αναφέρεται στο "δίκαιο εμπόριο" (fair trade) και απευθύνεται σε μαθητές 10 ως 15 ετών. Περιλαμβάνει πληροφορίες για την ιστορία του δίκαιου εμπορίου, στα κριτήρια και τις αρχές που το διέπουν, τα προϊόντα που διακινεί καθώς και τις επιπτώσεις του στους παραγωγούς και το περιβάλλον, 14 δραστηριότητες, παιχνίδια (παζλ, σταυρόλεξα κλπ), πολυμέσα και αξιολόγηση των μαθητών με μια σειρά από τεστ που γίνονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Εκπαιδευτικές προτάσεις ανάδειξης και αξιοποίησης βοτανικού κήπου

Σκοπός του πακέτου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών ηλικίας 10 – 12 ετών, αναφορικά με την χλωρίδα και τα ενδημικά σπάνια και απειλούμενα είδη της Κύπρου, καθώς επίσης η γνωριμία με τις ιδιότητες των βοτάνων και η απόκτηση βιωματικών εμπειριών στο χώρο του βοτανικού κήπου.

ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Πείνα στον Κόσμο

Καθώς το πρόβλημα της Πείνας μας αφορά όλους, η ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, κυρίως όμως στους δασκάλους και καθηγητές που επιθυμούν να το δουλέψουν με τις τάξεις τους. Παρέχει το απαραίτητο υλικό που θα ευαισθητοποιήσει και θα ενημερώσει τους μαθητές, αλλά και ποικίλες εφαρμογές που ελέγχουν τις γνώσεις που αποκτώνται. Η γλώσσα που χρησιμοποιήσαμε είναι απλή για να γίνεται εύκολα κατανοητή, ενώ το υλικό έχει υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να είναι κατάλληλο για μικρά παιδιά (ηλικίας 10-15 ετών). Για να παραμένει ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών, η σελίδα αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις νέες τεχνολογίες, συνδυάζοντας εικόνα, ήχο, βίντεο, υπερσυνδέσεις, αλλά και εικονική πραγματικότητα.

ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Στη Γειτονιά των Αρωματικών και Αρτυματικών Φυτών: Φυτά γιατρειά-χαρά του νου και του κορμιού

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό, με ποικίλη θεματολογία γύρω από τα αρωματικά και αρτυματικά φυτά, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να ασχοληθούν με σχετικά θέματα στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Περιέχει πολλές προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από τις εξής περιοχές: Φυτά και διακόσμηση αγγείων, Ας φτιάξουμε ένα αρωματικό κήπο, Τραγούδια για τα Βότανα, Τα Δώρα της Φύσης, Το Φαρμακείο της Φύσης, Κρυμμένοι θησαυροί, Στην κουζίνα ολοταχώς… πάρε βότανα και μπρος!, Βοτανο…Αινίγματα.

ΑΕΡΑΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Αιολική Ενέργεια και Ανεμογεννήτριες

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε παιδιά των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Το θεωρητικό πλαίσιο της αιολικής ενέργειας και των ανεμογεννητριών παρουσιάζεται με βάση έναν κεντρικό ήρωα, τον Ανεμούλη, ο οποίος καθοδηγεί τα παιδιά ώστε να κατανοήσουν την εναλλακτική αυτή μορφή ενέργειας και απαντά στις ερωτήσεις. Περιλαμβάνονται ακόμα εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις οποίες υλοποιούν οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς (ηλεκτρονικά σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, τεστ με επιλογή απαντήσεων, θεατρικά παιχνίδια, κατασκευές κ.α).

ΑΕΡΑΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Κεφαλονιά - Αιολικά Πάρκα

Το εκπαιδευτικό υλικό Κεφαλονιά - Αιολικά Πάρκα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, που πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κεφαλονιά με το σχολείο τους. Μέσα από αυτό το πακέτο οι μαθητές μπορούν: (α) να γνωρίσουν τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς, (β) να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, (γ) να κατανοήσουν ότι η αιολική ενέργεια, ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας, αποτελεί διέξοδο στην κρίση της κλιματικής αλλαγής και (δ) να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και να ενστερνιστούν αξίες που συμβαδίζουν με την οικοδόμηση της αειφόρου ανάπτυξης. Αποτελείται από υλικό για το μαθητή, υλικό για τον εκπαιδευτικό και συμπληρωματικό υλικό.


ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Δεν το θες; Μην το πετάς!

Η υπερμεσική εφαρμογή «Δεν το θες; Μην το πετάς!» στοχεύει να κάνει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και να υιοθετήσουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς και στάσεις που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος στο πλαίσιο της ανάγκης για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Τρεις φίλοι συναντιούνται ύστερα από τις διακοπές τους στο σχολείο. Μετά το σχόλασμα πηγαίνουν στο σημείο που έπαιζαν συνήθως (παιχνιδοκρυψώνα). Όμως εκεί τους περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Ο χώρος είναι γεμάτος σκουπίδια και έτσι αποφασίζουν να καθαρίσουν την παιχνιδοκρυψώνα τους. Τότε ανακαλύπτουν και κάποια χρήσιμα πράγματα ανάμεσα στα σκουπίδια, όπως ένα βιβλίο, μέσα στις σελίδες του οποίου ανακαλύπτουν ένα γρίφο, η επίλυση του οποίου απαιτεί την εύρεση των τριών λέξεων-κλειδιών στις αντίστοιχες τρεις θεματικές ενότητες. Οι χρήστες εισάγονται στην προβληματική κάθε ενότητας μέσω της παρακολούθησης μιας ταινίας μικρού μήκους (animation). Στη συνέχεια οδηγείται στις δραστηριότητες της κάθε ενότητας. Η ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας οδηγεί στην ανακάλυψη ενός τμήματος της λέξης-κλειδί κάθε ενότητας.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα

Πρόκειται για μια ιστοεξερεύνηση (webquest) με θέμα τα ‘Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα’ που απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ τάξης δημοτικού. Το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος "Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη" στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Frederick.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Θαλάσσια απορρίμματα-Το αποτύπωμα των ανθρώπων στις ακτές και τις θάλασσες

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στο πλαίσιο του έργου LIFE AMMOS δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με τίτλο “Θαλάσσια απορρίμματα – Το αποτύπωμα των ανθρώπων στις ακτές και τις θάλασσες” αποτελούμενο από Φύλλα Εργασίας, Φύλλα Πληροφοριών και Διευκρινίσεις προς τους εκπαιδευτικούς. Τα θέµατα των Φύλλων Εργασίας / Πληροφοριών είναι: 1. Ακτή, ένα µέρος ιδανικό για εξερεύνηση 2. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες στις ακτές 3. Θαλάσσια Απορρίµµατα 4. Απορρίµµατα καπνιστών (αποτσίγαρα) στις ακτές 5. Ας ενηµερωθεί και η τοπική κοινωνία

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Ορθολογιστική διαχείριση των απορριμμάτων

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Ορθολογιστική Διαχείριση των Απορριμμάτων» αποτελεί έργο της GreenDot Cyprus, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει στόχο την οργάνωση ενός Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών στην Κύπρο. Την ευθύνη για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού έχουν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Frederick. Το συνολικό πακέτο περιέχει ολοκληρωμένα υλικά για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (την Προδημοτική, τη Δημοτική και τη Μέση Εκπαίδευση) που καλύπτουν όλα τα κρίσιμη ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η κεντρική ιστοσελίδα της Green Dot (www.greendot.com.cy) εκτός από το εκπαιδευτικό πακέτο «Ορθολογιστική Διαχείριση των Απορριμμάτων» προσφέρει εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια, φιλμάκια, πληροφοριακό υλικό και blogs σχετικά με την ανακύκλωση υλικών.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Τα απορρίμματα στη ζωή μας

Εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τα απορρίμματα στη ζωή μας», το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος MEdIES. Το υλικό προσεγγίζει το θέμα των απορριμμάτων και αποτελείται από τρία μέρη και αντίστοιχα τεύχη: Ένα απευθύνεται στον εκπαιδευτικό και αποτελεί βοήθημα για τον δικό του ρόλο. Το δεύτερο περιέχει χρήσιμες γνώσεις και στοιχεία για την επεξεργασία των θεμάτων, τη διευκρίνιση εννοιών και την εμβάθυνση σε σχετικές τεχνολογίες. Το τρίτο τεύχος απευθύνεται στον μαθητή και αποτελεί τον κορμό μιας σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν ανεξάρτητα ή συνδυαστικά.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:Wee Recyclers Program

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-5 ετών). Κεντρικός σκοπός του είναι να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά στην ανακύκλωση μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνονται στον οδηγό που επιμελήθηκε το Γραφείο Φυσικών Πόρων του Wisconsin.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΑΣΟΣ: Δηλητηριασμένα Δολώματα

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό ασχολείται με τα δηλητηριασμένα δολώματα που τοποθετούνται για τη θανάτωση ζώων που προκαλούν ζημιές. Υλοποιήθηκε από το Πρόγραμμα Δαδιάς του WWF Ελλάς και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, κυρίως του νομού Έβρου όπου βρίσκεται το προστατευόμενο Δάσος της Δαδιάς αλλά και άλλων περιοχών με αντίστοιχο πρόβλημα.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΘΑΛΑΣΣΑ: Δελφίνι

Mια εφαρμογή πολυμέσων με θέμα το Δελφίνι που απευθύνεται στις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού (Α’ Β’ και Γ’). Περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό για το απειλούμενο αυτό είδος, φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και ήχους δελφινιών, 15 εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τον εκπαιδευτικό και ηλεκτρονικά παιχνίδια για το μαθητή. Τέλος, ο εκπαιδευτικός θα βρει στην συγκεκριμένη εφαρμογή πληροφορίες σχετικά με ΜΚΟ που ασχολούνται με το δελφίνι καθώς και συνδέσεις με σχετικές ιστοσελίδες.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΘΑΛΑΣΣΑ: Φάλαινα

Η πολυμεσική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του Δημοτικού. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα είδη των φαλαινών και τις απειλές τους, εικόνες, βίντεο, μαγνητοφωνημένους ήχους, παραμύθια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μπορεί να δουλευτεί είτε μέσα στην τάξη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού είτε αυτόνομα από τα παιδιά.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΘΑΛΑΣΣΑ: Φώκια - Μοναχούλης (εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

Σε αυτό τον ιστότοπο μπορεί κανείς να βρει παιχνίδια, φωτογραφίες και πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δράσεις της MOm. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, εμψυχωτές ομάδων που θέλουν να γνωρίσουν τη Μεσογειακή φώκια και να υλοποιήσουν σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις (προγράμματα, δραστηριότητες). Όμως και οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν, με ξεναγό το «Μοναχούλη», να βρουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και παιχνίδια.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Έντομα - Νηπιαγωγείο

Πρόκειται για μια ιστοσελίδα με εκπαιδευτικό υλικό για τα έντομα, το οποίο απευθύνεται σε Νηπιαγωγούς. Στο θεωρητικό μέρος υπάρχουν πληροφορίες για τα έντομα και στοιχεία για τις διδακτικές τεχνικές που προτείνονται. Υπάρχουν ακόμα 17 δραστηριότητες που χρησιμοποιούν ποικίλες διδακτικές τεχνικές, όπως η συζήτηση, η δραματοποίηση, το πείραμα κ.α., και εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια προσαρμοσμένα στο νηπιαγωγείο.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Η Κοιλάδα των Πεταλούδων

«Η κοιλάδα των Πεταλούδων της Ρόδου» είναι μια εκπαιδευτική πολυμεσική διαδραστική εφαρμογή βασισμένη στην παιδαγωγική προσέγγιση του εποικοδομητισμού με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν την Κοιλάδα των Πεταλούδων στη Ρόδο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το Βιότοπο της Κοιλάδας, για την πεταλούδα Panaxia Quadripunctaria, και για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που λειτουργεί στην περιοχή, quizze, παιχνίδια, διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς και μια ιστορία animation όπου παρουσιάζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η περιοχή. Κεντρικοί ήρωες της ιστορίας αυτής είναι μια πεταλούδα και ένα δέντρο που αφηγούνται σε ένα κοριτσάκι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κύριο χαρακτηριστικό του λογισμικού είναι η δυνατότητα ηχητικής υποστήριξης σε όλες τις ενότητες και υποενότητες της εφαρμογής. Προδιαγραφές – Διευκρινίσεις: Για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής ο φάκελος valley_of_butterfly πρέπει να αποθηκευτεί στο c: (Τοπικός δίσκος) του χρήστη και η ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή πρέπει να είναι 1024 x 768 pixels.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Ο Θαυμαστός Κόσμος της Βιοποικιλότητας και ο Κάρολος Δαρβίνος

"Χωρίς τη διδασκαλία της Εξέλιξης ο μαθητής, ο αυριανός πολίτης, κινδυνεύει να μην αντιληφθεί ποτέ τον κόσμο που τον περιβάλλει ως αυτό που πράγματι είναι." Ζ. Σκούρας, πρόεδρος του Βιολογικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ) Με αφορμή το «Διεθνές Έτος Δαρβίνου» (2009) και την έκδοση του Κόκκινου Βιβλίου για τα Απειλούμενα Ζώα της Ελλάδας από την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία και του παιδικού βιβλίου Ένα ζουζούνι παραπάνω: οι απίστευτες περιπέτειες του Κάρολου Δαρβίνου από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, το WWF Ελλάς ετοίμασε ένα μικρό εκπαιδευτικό πακέτο για τον Δαρβίνο, την Εξέλιξη και άλλες βασικές έννοιες και λειτουργίες που σχετίζονται με την ποικιλία της ζωής στον πλανήτη μας και την ανάγκη διατήρησής της.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Στης Αμάλθειας τη γη, χρώμα, άρωμα, ζωή: Βιοποικιλότητα και ενδημισμός στον Ψηλορείτη

Με σημείο αναφοράς τον Ψηλορείτη και την μυθική Αμάλθεια (την κατσίκας που έθρεψε τον Δία) το πρόγραμμα αυτό του ΚΠΕ Ανωγείων πραγματεύεται τις έννοιες και τη σημασία των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των ενδημικών ειδών. Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου και σε μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου. Το εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζει αυτό το πρόγραμμα αποτελείται από ένα εγχειρίδιο με βασικές γνώσεις για τη βιοποικιλότητα και τον ενδημισμό και ένα τετράδιο δραστηριοτήτων για τους μαθητές.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Φυτά της Κύπρου

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΧΛΩΡΙΔΑ, το τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνεργαζόμενο με το ΚΥΚΠΕΕ και το ΕΚΠΑ, δημιούργησε εκπαιδευτικό υλικό που φιλοξενείται στην ιστοδελίδα του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ). Το υλικό αποτελείται απο ιστοεξερευνήσεις που απευθύνεται σε μαθητές Γ' Δημοτικού - Γυμνασιου. Τα θέματα που πραγματεύονται είναι γύρω από τα φυτά και τα ενδημικά φυτά της Κύπρου (κύκλος ζωής φυτού, τα μέρη του φυτού, η εξαφάνιση των ειδών, η προσφορά των φυτών στον άνθρωπο).

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Χελώνες σε Κίνδυνο, Μπορείτε να Κάνετε τη Διαφορά

Το «Χελώνες σε Κίνδυνο, Μπορείτε να Κάνετε τη Διαφορά» είναι ένα 8λεπτο εκπαιδευτικό DVD με κινούμενα σχέδια που ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών σε παραλίες ωοτοκίας στη Μεσόγειο. Δημιουργήθηκε από το Σύλλογο για τη Διατήρηση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΜCS), Αγγλίας σε συνεργασία με το Μη-Κερδοσκοπικό Ίδρυμα Travel Foundation, Αγγλίας για να παροτρύνει τους τουριστικούς πράκτορες και τους πελάτες τους να υιοθετήσουν μια φιλικότερη συμπεριφορά προς τις θαλάσσιες χελώνες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε παραλίες ωοτοκίας στη Μεσόγειο. Έχοντας συνεργαστεί στη δημιουργία του κινουμένου σχεδίου, το MEDASSET ανέλαβε και την επιμέλεια, τον υποτιτλισμό στα ελληνικά, τη μεταγλώττιση στα ελληνικά και τη διανομή του στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το DVD είναι ένα πρωτότυπο, απολαυστικό και ταυτόχρονα αποτελεσματικό εργαλείο εκπαίδευσης για επαγγελματίες του κλάδου, τους τουρίστες κάθε ηλικίας που επισκέπτονται παραλίες ωοτοκίας αλλά και για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

ΔΑΣΟΣ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Παρατήρηση Δασών (Forestwatch)

Κεντρικό θέμα του υλικού είναι μια μελέτη στο πεδίο με θέμα το δάσος. Απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνάσιου. Περιλαμβάνει το “Ερωτηματολόγιο” με τη βοήθεια του οποίου οι μαθητές συγκεντρώνουν πληροφορίες για το δάσος (χαρακτηριστικά, τρόποι διαχείρισης, απειλές) και το “Εγχειρίδιο” για τους εκπαιδευτικούς που παρέχει βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές συμβουλές για την οργάνωση της έρευνας.

ΔΑΣΟΣ / ΝΕΡΟ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Δάσος Στροφυλιάς – Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου

Μια ιστοσελίδα με εκπαιδευτικό υλικό που αναφέρεται σε μια από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα. Το δάσος Στροφυλιάς και η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου επιλέγονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λόγω της προστασίας τους από τη διεθνή συνθήκη RAMSAR και το πρόγραμμα NATURA. Απευθύνεται σε μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και έχει ως στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αξία των προστατευόμενων περιοχών και να ερευνήσουν, να καταγράψουν, να ταξινομήσουν και να αξιολογήσουν τη ζωή των πτηνών που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτές.

ΔΑΣΟΣ: ∆ασικά Οικοσυστήματα

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος και το πρακτικό ως Παιδαγωγικές Δραστηριότητες. Το θεωρητικό μέρος είναι ενημερωτικό και επιχειρεί να προσφέρει βασικές γνώσεις για το δασικό οικοσύστημα, τη ζωή του και τις βασικές λειτουργίες του, καθώς και για τους διαφορετικούς τύπους δασών και την εξάπλωσή τους στην Ελλάδα. Επίσης αναφέρεται στο σπουδαίο και πολλαπλό ρόλο του δάσους για την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου και την ισορροπία του περιβάλλοντος. Ακόμη προσφέρει σημαντικά στοιχεία για τους κινδύνους, αλλά και για την πρόληψη, προστασία και διαχείρηση των δασικών οικοσυστημάτων, κυρίως αυτών που χαρακτηρίζονται Μεσογειακά. Το υλικό παρέχει ακόµη πληροφορίες για τις προστατευόµενες περιοχές του ∆ικτύου NATURA, τους Εθνικούς ∆ρυµούς και τα αισθητικά δάση, καθώς και τη νοµοθεσία που τα διέπει. Το πρακτικό µέρος περιλαµβάνει 10 παιδαγωγικές δραστηριότητες µε σχετικά φύλλα εργασίας. Προτείνει παιχνίδια στο πεδίο, µετρήσεις περιβαλλοντικών παραµέτρων, περιγραφή και ανάλυση της κατάστασης και διαχείρισης του δάσους, αλλά και δράσεις για τους µαθητές τόσο στο πεδίο, όσο και στην αίθουσα.

ΔΑΣΟΣ: O Άγνωστος Ευεργέτης

Προτάσεις ιδέες και υποδείξεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες προς παιδαγωγούς, αρχηγούς φιλοδασικών ομάδων, γονείς... Ο σχεδιασμός αυτής της έκδοσης βασίστηκε στην κεντρική ιδέα και τη δομή ανάλογης έκδοσης του WWF Switzerland με τον τίτλο: "Decourvir et Comprendre la foret"

ΔΑΣΟΣ: Δάση

Σε αυτήν την σελίδα είναι συγκεντρωμένες όλες οι περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις για το δάσος που προτείνονται από το WWF. Το υλικό περιλαμβάνει αφίσες διαφορετικών ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων, δραστηριότητες για να γνωριστούν οι μαθητές με την πανίδα και τη χλωρίδα του δάσους πριν και μετά από μία φυσική καταστροφή (φωτιά), δραστηριότητες για τις δασικές πυρκαγιές, πρόταση για επιδαπέδιο παιχνίδι. Ακόμα υπάρχουν εκπαιδευτικά πακέτα που ως στόχο έχουν τη γνωριμία των μαθητών με τις προστατευόμενες περιοχές και τη γνωριμία των μαθητών με το οικοσύστημα και τον πολιτισμό της Μεσογείου.

ΔΑΣΟΣ: Κεφαλονιά - Εθνικός Δρυμός Αίνου

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κεφαλονιά με το σχολείο τους. Αποβλέπει να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου, να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητές του και τις απειλές που αντιμετωπίζει, να ενημερωθούν για το έργο του φορέα διαχείρισης, να διαμορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι σε κάθε προσπάθεια προστασίας του δρυμού και να ενθαρρυνθούν στη λήψη αποφάσεων και στη συμμετοχή σε δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση του Αίνου σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας. Περιλαμβάνει υλικό για το μαθητή, υλικό για τον εκπαιδευτικό και συμπληρωματικό υλικό.

Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων (6 – 18 ετών)

Το εγχειρίδιο «Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων» είναι αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Συμβίωση: Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ανεκτικότητας και την πρόληψη του ρατσισμού στο σχολείο» που υλοποίησε η Ύπατη Αρμοστεία με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 39 βιωματικές δραστηριότητες για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ομάδες νέων στις εξής θεματικές ενότητες:Ανθρώπινα Δικαιώματα Αξίες Ταυτότητα Διακρίσεις και Στερεότυπα Φροντίδα και Ασφάλεια Διαπολιτισμικότητα Πρόσφυγες, Μετανάστες, Αιτούντες άσυλο Το Περιβάλλον όπου ζω Εκπαίδευση Δημοκρατία

ΕΔΑΦΟΣ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Ο Μαγικός Κόσμος των Σπηλαίων

Ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου και ασχολείται με τον πλούσιο και άγνωστο κόσμο των σπηλαίων. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κατανόηση του οικοσυστήματος του σπηλαίου ενώ περιέχει το "Τετράδιο του Νέου Σπηλαιολόγου" καθώς και ένα Τετράδιο που υποστηρίζει την επίσκεψη μαθητών στο σπήλαιο του Μελιδονίου Αποκορώνου Χανίων.

ΕΔΑΦΟΣ / ΝΕΡΟ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Κεφαλονιά - Σπήλαια

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κεφαλονιά αλλά και γενικότερα σε όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τα σπήλαια. Στόχος του υλικού είναι να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τα σπήλαια, να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες των σπηλαίων της Κεφαλονιάς και να αποκτήσουν θετικές στάσεις για την προστασία τους. Περιλαμβάνει υλικό για το μαθητή, υλικό για τον εκπαιδευτικό και συμπληρωματικό υλικό.

ΕΔΑΦΟΣ: Soil-net.com (αγγλικά)

Το Soil-net.com είναι ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό με θέμα το έδαφος που αναπτύχθηκε από το Cranfield University's National Soil Resources Institute. Απευθύνεται κατά βάση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές, δασκάλους, γονείς καθώς και όσους ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία που συνδέεται με το έδαφος.

ΕΔΑΦΟΣ: Έδαφος, Διάβρωση, Ερημοποίηση, Ρύπανση

Το παιδαγωγικό αυτό υλικό σχεδιάστηκε με βάση τη φιλοσοφία και την παιδαγωγική θεώρηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τις αρχές της εκπαίδευσης για την αειφορία. Μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το σημαντικό ρόλο του εδάφους στην διατήρηση της ζωής στον πλανήτη και βέβαια να υλοποιήσουν εποικοδομητικά τις δραστηριότητες στις περιοχές που θα επισκεφτούν. Το πρώτο μέρος του υλικού περιλαμβάνει θεωρητικό πλαίσιο για το έδαφος, τη σύσταση των εδαφών, τις κατηγορίες εδαφών αλλά και για βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με το έδαφος όπως η διάβρωση, η ερηµοποίηση και η ρύπανση. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μια σειρά παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται με φύλλα εργασίας

ΕΔΑΦΟΣ: Ερημοποίηση στην Κύπρο

Αυτό το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό είναι αφιερωμένος στο θέμα της ερημοποίησης στην Κύπρο. Εκπονήθηκε στα πλαίσια μαθήματος μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Frederick. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει θεωρητικό πλαίσιο που αναφέρεται στους κινδύνους που αντιμετωπίζει το έδαφος και ειδικότερα στο θέμα της ερημοποίησης, στα αίτια, τις συνέπειες και τους προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισής τους. Επιπλέον περιλαμβάνει ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Μειώστε την εκπομπή CO2: Διαδικτυακό παιχνίδι για μαθητές δημοτικού

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο του έργου “10ACTION”, καλεί τους μαθητές Δημοτικών σχολείων να ενημερωθούν σε ενεργειακά θέματα παίζοντας με το διαδικτυακό παιχνίδι: Μειώστε την εκπομπή CO2! Στόχος του παιχνιδιού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και έμμεσα των οικογενειών τους σχετικά με ενεργειακά - περιβαλλοντικά ζητήματα. Το διαδικτυακό παιχνίδι επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα όπως η προστασία του κλίματος, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και γενικότερα ενός πιο οικολογικού τρόπου ζωής. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν εικονογραφημένα φύλλα εργασίας στα οποία γίνεται αναφορά πληθώρας περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η μη ορθολογική χρήση της ενέργειας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΟΛΗ: Bambini

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό έχει αναπτυχθεί από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε." σε συνεργασία με Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς των Δήμων Θέρμης-Καλαμαριάς και της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (3,5 - 5 ετών) και επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των μικρών παιδιών με τα αειφόρα μέσα μετακίνησης, μέσω ειδικά σχεδιασμένων παιχνιδιών και παραμυθιών και πλήθους πρωτότυπων και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων. Το υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Bambini, το οποίο εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία "Intelligent Energy Europe - IEE". Περιλαμβάνει και Οδηγό οικολογικής μετακίνησης για γονείς.

Επίσκεψη στο σπίτι του βοσκού, ακολουθώντας το μονοπάτι του Αγίου Υακίνθου

Το πρόγραμμα αυτό του ΚΠΕ Ανωγείων αφορά στα Μιτάτα (θολωτά λίθινα κτίσματα του βουνού) και απευθύνεται σε παιδιά όλων των σχολικών βαθμίδων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν τα Μιτάτα, ως αρμονική προέκταση του γεωλογικού τοπίου και ως μοναδική οικολογική διαχείριση των δομικών υλικών της περιοχής των Ανωγείων της Κρήτης, σε συνδυασμό με τη χρηστική τους λειτουργία ως παραδοσιακές κατοικίες των βοσκών. Το εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει το πρόγραμμα αποτελείται από ένα εγχειρίδιο που αναφέρεται στα μιτάτα και τη ζωή των βοσκών στο βουνό και ένα τετράδιο δραστηριοτήτων για τους μαθητές.

ΘΑΛΑΣΣΑ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Μεσόγειος Θάλασσα

Το Πακέτο φιλοδοξεί να ταξιδέψει μικρούς αλλά και μεγάλους στη Μεσόγειο θάλασσα, γνωρίζοντάς τους μέσα από το παιχνίδι όλους τους φυσικούς «πρωταγωνιστές» της: τα ζώα και τα φυτά της, τα παράκτια οικοσυστήματα, τους πολιτισμούς, την ιστορία αλλά και τους ποικίλους παράγοντες που απειλούν την οικολογική ισορροπία της, με σύντομες αλλά επιστημονικά ακριβείς πληροφορίες. Στόχος του πακέτου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προστασίας της Μεσογείου και την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Το Πακέτο παρέχει στα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, τη δυνατότητα να αναπτύξουν, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ή του εμψυχωτή μιας ομάδας, το δικό τους προβληματισμό για τη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου και να συνειδητοποιήσουν, μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες, ότι η χώρα τους ανήκει σε ένα σύνολο Εθνών που συνυπάρχουν στη λεκάνη της Μεσογείου εδώ και αιώνες, επομένως το μέλλον τους είναι αλληλένδετο.

ΘΑΛΑΣΣΑ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Ταξιδεύοντας με τους ψαράδες

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό αποτελεί μέρος του προγράμματος «Ταξιδεύοντας με τους ψαράδες» της ΜΟm που υλοποιήθηκε την περίοδο 2006-2008 σε δημοτικά σχολεία νησιωτικών περιοχών με μεγάλη αλιευτική παράδοση. Σκοπός της εργασίας είναι οι μαθητές να αναζητήσουν, να συλλέξουν και να καταγράψουν ιστορίες του νησιού τους, που συνδέονται με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον. Το υλικό αποτελείται από τον οδηγό του προγράμματος «Ταξιδεύοντας με τους ψαράδες» που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και περιέχει τρόπους καταγραφής και αποθήκευσης των παραμυθιών από τους μαθητές και τον «Οδηγό για την Αλιεία» που απευθύνεται πάλι στους εκπαιδευτικούς και παρέχει επιστημονικές πληροφορίες για την αλιεία. Στις σελίδες του οδηγού θα βρείτε, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για: τις αιτίες της κρίσης στον αλιευτικό κλάδο και τρόπους αντιμετώπισής τους, την κατάσταση των ωκεανών, σήμερα, και τις επιπτώσεις που έχουν συγκεκριμένοι τρόποι αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

ΘΑΛΑΣΣΑ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Υπεραλίευση

Με τη βοήθεια μιας ιστοσελίδας, το ηλεκτρονικό αυτό εκπαιδευτικό υλικό εξετάζει το ζήτημα της υπεραλίευσης στις ελληνικές θάλασσες. Απευθύνεται σε μαθητές Δ’ και Ε’ και περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη αναπτύσσονται οι στόχοι του προγράμματος, στη δεύτερη παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την υπεραλίευση, στην τρίτη ενότητα προτείνονται οκτώ ασκήσεις (κρυπτόλεξο, ετυμολογία, εντοπισμός στο χάρτη κλπ) και έξι παιχνίδια (επιτραπέζιο, παζλ, δημιουργία λεξικού κ.α.), ενώ στην τέταρτη παρέχεται σχετική βιβλιογραφία.

Ιθάκη: Διαδρομές και σταθμοί

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ιθάκη με το σχολείο τους. Αποβλέπει να αποκτήσουν οι μαθητές ενδιαφέρον για το νησί της Ιθάκης, να κατανοήσουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες και να ενστερνιστούν αξίες που συμβαδίζουν με την οικοδόμηση της αειφόρου ανάπτυξης. Περιλαμβάνει υλικό για το μαθητή, υλικό για τον εκπαιδευτικό και συμπληρωματικό υλικό.


ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Δράση για το κλίμα

Αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο δημιουργήθηκε από το Δίκτυο Μεσόγειος SOS στο πλαίσιο του προγράμματος "Δράση για το κλίμα". Το πρόγραμμα αυτό ασχολείται με την κλιματική αλλαγή και την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο. Οι μαθητές ενημερώνονται για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τις αιτίες και τις επιπτώσεις του, αντιλαμβάνονται τον καθοριστικό ρόλο των ίδιων στην αντιμετώπιση του προβλήματος ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να προστατέψουν το κλίμα. Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και φύλλα πληροφοριών για τους μαθητές και ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς.

ΝΕΡΟ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Ανακαλύπτoντας τα μυστικά της Λίμνης Βιστωνίδας

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει το σχετικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Βιστωνίδας. Περιλαμβάνει το τετράδιο του μαθητή, το οποίο περιέχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης ένα έντυπο που περιγράφει τη λίμνη και τις ιδιαιτερότητές της, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και τα προβλήματα που προκαλούνται από αυτές.

ΝΕΡΟ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Κεφαλονιά - Υγρότοποι

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κεφαλονιά αλλά και γενικότερα σε όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τους υγροτόπους. Στόχος του υλικού είναι να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τα υγροτοπικά οικοσυστήματα, να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες των υγροτόπων της Κεφαλονιάς και να αποκτήσουν θετικές στάσεις για την προστασία τους. Περιλαμβάνει υλικό για το μαθητή, υλικό για τον εκπαιδευτικό και συμπληρωματικό υλικό

ΝΕΡΟ / ΔΑΣΟΣ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Ο Κόσυνθος και το παραποτάμιο Δάσος του

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει το σχετικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Βιστωνίδας. Περιλαμβάνει το τετράδιο του μαθητή, το οποίο περιέχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης ένα έντυπο που παρουσιάζει στοιχεία για τον ποταμό Κόσυνθο, τους οικισμούς, τα πετρογέφυρα και τους νερόμυλους που συναντά κανείς στην πορεία του, καθώς και για τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που προκαλούν προβλήματα στον ποταμό.

ΝΕΡΟ / ΕΔΑΦΟΣ: Όταν το νερό αγκάλιασε την πέτρα

Από τα «σπλάχνα» του Ψηλορείτη περνούν οι αθέατοι δρόμοι του νερού που οδηγούν στη θάλασσα, ενώ στο πέρασμά του το νερό δημιουργεί ένα πλούσιο γεωλογικό ανάγλυφο. Ξεκινώντας από αυτή την αφετηρία, το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΚΠΕ Ανωγείων αναδεικνύει τη σημασία του νερού για τη ζωή και αναλύει τις παρεμβάσεις του ανθρώπου. Απευθύνεται σε παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), ενώ για το Νηπιαγωγείο το ίδιο πρόγραμμα έχει τίτλο (Α, μπε, μπα, μπλομ… που τρέχει το νερό;). Το εκπαιδευτικό υλικό που το πλαισιώνει αποτελείται από ένα εγχειρίδιο, το οποίο δίνει πληροφορίες για το νερό και τη σχέση του με τα πετρώματα, και ένα τετράδιο δραστηριοτήτων για τους μαθητές.

ΝΕΡΟ / ΠΟΛΗ / ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Εξοικονόμηση νερού. Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα σχολεία της νότιας Ευρώπης

Το εκπαιδευτικό πακέτο αποτελεί μέρος του ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος, που πραγματοποιεί το Δίκτυο Μεσόγειος SOS : «Εξοικονόμηση νερού. Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα σχολεία της νότιας Ευρώπης». Κεντρικός του στόχος είναι να στηρίξει τις σχολικές μονάδες στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προάγοντας την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση μαθητών κι εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη δράσης. Το εκπαιδευτικό πακέτο συγκροτείται από είκοσι αυτοδύναμες και αλληλοσυνδεόμενες θεματικές ενότητες, οι οποίες διέπουν το εκπαιδευτικό υλικό τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες επικεντρώνονται στα ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση και τη διαχείριση των υδατικών πόρων στο σύγχρονο κόσμο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ιδέα της εξοικονόμησης. Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, το εκπαιδευτικό πακέτο ενθαρρύνει τον προβληματισμό, τη διερευνητική μάθηση και την κριτική προσέγγιση των ζητημάτων.

ΝΕΡΟ: Α μπε μπα μπλομ...πού τρέχει το νερό;

Από τα «σπλάχνα» του Ψηλορείτη περνούν οι αθέατοι δρόμοι του νερού που οδηγούν στη θάλασσα, ενώ στο πέρασμά του το νερό δημιουργεί ένα πλούσιο γεωλογικό ανάγλυφο. Ξεκινώντας από αυτή την αφετηρία, το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΚΠΕ Ανωγείων αναδεικνύει τη σημασία του νερού για τη ζωή και αναλύει τις παρεμβάσεις του ανθρώπου. Απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου. Το εκπαιδευτικό υλικό που το πλαισιώνει αποτελείται από ένα εγχειρίδιο, το οποίο δίνει πληροφορίες για το νερό και τη σχέση του με τα πετρώματα, και ένα τετράδιο δραστηριοτήτων για τα παιδιά.

ΝΕΡΟ: Επιστροφή στις στέρνες!

Το συγκεκριμένο υλικό αποτελεί μια δομημένη ιστοεξερεύνηση (webquest), που πραγματεύεται το θέμα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, εστιάζοντας στις στέρνες. Οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά το πρόβλημα της ανεπάρκειας του νερού, για το οποίο προτείνεται σαν λύση, όχι βέβαια μοναδική, η συλλογή του βρόχινου νερού. Απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου και σε μαθητές Λυκείου. Η διδακτική προσέγγιση της δομημένης ιστοεξερεύνησης, ενισχύει την κριτική σκέψη και την απόκτηση της γνώσης με δημιουργικό τρόπο.

ΝΕΡΟ: Το Μυλοτόπι της Πολίχνης

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι η έγερση του ενδιαφέροντος και η ευαισθητοποίηση των νέων για τις ιδιαιτερότητες της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τοπικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και για την κατανόηση της σημασίας διατήρησης των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων και την ενσωμάτωσή τους στο σημερινό κοινωνικό γίγνεσθαι για την αειφόρο ανάπτυξη. Το εκπαιδευτικό υλικό «ΜΥΛΟΤΟΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και περιλαμβάνει: (α) Κείμενο βασικής ενημέρωσης για τους εκπαιδευτικούς με θέμα τους νερόμυλους. (β) Παιδαγωγικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς με σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας της Π.Ε. για την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και αυτοτελή φύλλα παιδαγωγικών οδηγιών. (γ) Εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές αρθρωμένο σε 7 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και 8 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.

Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη, Κλιματική αλλαγή και Περιβαλλοντική Μετανάστευση

Το έργο SAME World είναι το αποτέλεσμα της ευρείας συνεργασίας διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και μια Κοινοπραξία διαδικτυακών Πανεπιστημίων. Το υλικό ως στόχο έχει την ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών γύρω από θέματα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης, Κλιματικής Αλλαγής και Περιβαλλοντικής Μετανάστευσης.Το εκπαιδευτικό πακέτο απευθύνεται σε μαθη΄τες των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου και προσεγγίζει τα θέματα διαθεματικά.

ΠΟΛΗ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΑΣΟΣ: Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να στήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός σχολικού κήπου. Δεν περιορίζεται μόνο σε πρακτικές συμβουλές για τη φύτευση κάποιων χώρων αλλά ανάγει το όλο εγχείρημα σε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξία των μεσογειακών φυτών ως των πιο κατάλληλα προσαρμοσμένων στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες.

ΠΟΛΗ: Μεγαλώνοντας στην Αθήνα

Το ερευνητικό πρόγραμμα "Μεγαλώνοντας στην Αθήνα. Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή των παιδιών στη διαμόρφωση του περιβάλλοντός τους" αποτελεί μία συμμετοχική έρευνα με τα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν στις γειτονιές της Αθήνας με σκοπό να ακουστεί η φωνή τους και οι ανάγκες τους για τη διαβίωσή τους σε ένα ποιοτικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, αποτελεί μία απόπειρα διαμόρφωσης μιας εναλλακτικής διδακτικής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης η οποία εστιάζει στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών και στην απόκτηση ικανότητας δράσης.

ΠΟΛΗ: Υπαίθριος Σχολικός Χώρος: Εργαλείο Αγωγής και Εκπαίδευσης

Σκοπός του εκπαιδευτικού αυτού υλικού είναι να βοηθήσει τα μέλη της σχολικής κοινότητας να ακολουθήσουν μια αποτελεσματική διαδικασία με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία για να βελτιώσουν αισθητικά και λειτουργικά τον υπαίθριο σχολικό χώρο, ώστε αυτός να ανταποκρίνεται σε σύγχρονες απόψεις για το ρόλο του περιβάλλοντος στην αγωγή και εκπαίδευση, και να τον αξιοποιήσουν για τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και περιλαμβάνει: (α) Κείμενα βασικής ενημέρωσης «Υπαίθριος σχολικός χώρος: παιδαγωγικός σχεδιασμός και εκπαιδευτική αξιοποίηση». (β) Παιδαγωγικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς αρθρωμένο σε έναν οδηγό για την πορεία υλοποίησης ενός προγράμματος με θέμα τον «Παιδαγωγικό επανασχεδιασμό του υπαίθριου σχολικού χώρου» και σε 32 αυτοτελή φύλλα παιδαγωγικών οδηγιών. (γ) Εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές αρθρωμένο σε 32 αυτοτελή φύλλα εργασίας.

Το Πρόγραμμα T.R.E.E.

Το Πρόγραμμα TREE έρχεται να συμβάλλει στη διαδικασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου μεθοδολογικού εργαλείου, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα της γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα T.R.E.E. προσεγγίζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής προοπτικής, δίνοντας παράλληλα βαρύτητα στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Leonardo Da Vinci, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών οργανισμών από 4 χώρες: την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Δανία.

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου