Αξιολόγηση

Η ενότητα αυτή περιέχει μια σειρά από ασκήσεις που ελέγχουν κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν κάποιες από τις βασικές έννοιες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Οι δοκιμασίες είναι 12 και χωρίζονται ανάλογα με το είδος τους σε αντιστοίχησης, πολλαπλών επιλογών, σταυρόλεξα και κείμενα με κενά. Η κάθε μία ελέγχει πληροφορίες από συγκεκριμένα τμήματα της εφαρμογής, έτσι ώστε αν οι μαθητές δυσκολεύονται να απαντήσουν στις ερωτήσεις, να μπορούν μέσω της επιλογής "Χρειάζεσαι Βοήθεια;" να ανατρέξουν στο σημείο της εφαρμογής που περιέχει την απάντηση. Σε περίπτωση μερικής αποτυχίας στις αξιολογήσεις αυτές, δεν πρέπει κατά την άποψή μας να δοθεί υπέρμετρη σημασία από τον εκπαιδευτικό, καθώς θεωρούμε ότι τις ουσιαστικότερες γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της Πείνας, οι μαθητές θα τις κατακτήσουν ενεργητικά μέσα από την τριβή τους με τις δραστηριότητες.