Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση

Στο κεφάλαιο αυτό εμπεριέχεται το υλικό για την πρώτη επαφή των μαθητών με το πρόβλημα της πείνας. Κύριο σκοπό έχει να τους συγκινήσει και να τους παρακινήσει να ενδιαφερθούν για τις επιπτώσεις του προβλήματος στον κόσμο. Το περιεχόμενο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να είναι απαλλαγμένο από ακατάλληλες εικόνες και δυσνόητη ορολογία. Συνεπώς είναι έτοιμο προς χρήση από τον εκπαιδευτικό στην τάξη.

Παρότι το κεφάλαιο αυτό προηγείται της Θεωρίας, πιστεύουμε ότι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός καλό θα ήταν να την έχει ήδη συμβουλευτεί πριν προχωρήσει στην προβολή του υλικού ευαισθητοποίησης, ώστε να μπορεί να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μαθητών, αλλά και να τους κατευθύνει σωστά μέσα από το οπτικοακουστικό υλικό.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι ειδικά στην παράγραφο με τα βίντεο, ο εκπαιδευτικός οφείλει να βρίσκεται συνεχώς κοντά στους μαθητές, ελέγχοντας τις κινήσεις και τις επιλογές τους, καθώς πολύ εύκολα μέσω συνδέσμων που παρέχουν οι εφαρμογές του youtube, μπορεί οι χρήστες να έρθουν σε επαφή με ακατάλληλο υλικό.