Συνδέσεις

Από το τελευταίο αυτό κεφάλαιο, μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους προς επίσημους φορείς που σχετίζονται με την καταπολέμηση της Πείνας, αλλά και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, μικρότερες ομάδες, εταιρίες - χορηγούς, ιστότοπους κοινωνικού προβληματισμού και παιδαγωγικού περιεχομένου.

Επίσημοι Φορείς - MKO

Φορέας
ηλεκτρονική διεύθυνση
WFP
Unicef
Action Aid
Action Against Hunger
Food Change
MSF
End Hunger
Fighting Hunger
Heart Doctors
Second Harvest
Food Bank NYC
London FB
Sidney FB
Feed My People FB
Alliance to End Hunger
WWF

 

 

 

Βοήθεια με ένα κλικ

Φορέας ηλεκτρονική διεύθυνση
Ηνωμένα Έθνη
Mercy Corps
Bkhooh
Por los chicos
Hunger Site
http://www.thehungersite.com
Oxfam