Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Γενικά για την Πύλη
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Σκοπός Πύλης
Ομάδα Έργου
Συνεργασίες
Επικοινωνία
  Χάρτης Ιστοσελίδας

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την αειφορία επιδιώκει εξ ορισμού την κριτική διερεύνηση και διάδοση της γνώσης, αλλά και την καλλιέργεια των κατάλληλων ικανοτήτων που θα καταστήσουν τους πολίτες ικανούς να παίρνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές εν γένει αποτελούν μια ιδιαίτερα κρίσιμη ομάδα. Σ’ αυτή την ομάδα απευθύνεται, κατά πρώτο λόγο, η πύλη του παιδαγωγικού υλικού.

Μια από τις σημαντικότερες ανάγκες που εκφράζεται από εκείνους που εφαρμόζουν την ΠΕ, είτε στο σχολείο είτε σε άλλους θεσμούς, είναι η εύρεση παιδαγωγικού υλικού για την υποστήριξη του έργου τους. Παρόλο που έχει ήδη παραχθεί και εξακολουθεί να παράγεται αξιόλογο υλικό από ερευνητές, εκπαιδευτικούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.ά., ο εντοπισμός και απόκτησή του δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει η συγκεκριμένη πύλη, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει και διαθέσει στους εκπαιδευτές όσο το δυνατό περισσότερο και πιο ποιοτικό παιδαγωγικό υλικό έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της ΠΕ. Επιπλέον, η πύλη επιχειρεί να συμβάλει στο έργο των εκπαιδευτών, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Μέσα από την πύλη επιδιώκεται επίσης η διαμόρφωση μιας ηλεκτρονικής κοινότητας εκπαιδευτών που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να μοιραστούν ιδέες, προβληματισμούς καθώς και παιδαγωγικό υλικό που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει έτσι ώστε να κεφαλαιοποιηθεί η υπάρχουσα γνώση και εμπειρία. Η συνέργεια που εκτιμάται ότι μπορεί να παραχθεί από αυτό το εγχείρημα θα συμβάλει στη συνολική αναβάθμιση της ΠΕ στη χώρα μας.

Ωστόσο, η πύλη δεν απευθύνεται μόνο στους εκπαιδευτές. Οι μαθητές και οι πολίτες που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν σύγχρονες γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την αειφορία, μπορούν σ’ αυτή την εφαρμογή να βρουν χρήσιμα στοιχεία. Η συμμετοχή, μάλιστα, στον ηλεκτρονικό διάλογο που αναπτύσσεται μπορεί να αναδείξει νέους ορίζοντες προβληματισμού και δράσης.

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου