Εικονική Πραγματικότητα

Μέσα από το πρόγραμμα κατασκευής εικονικών κόσμων Reality Factory, δημιουργήσαμε αυτή την εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με τον τίτλο India. Σκοπό έχει να εξάψει την περιέργεια των μαθητών σχετικά με το πρόβλημα της πείνας στην Ινδία, αλλά και να τους προσφέρει ένα περιορισμένο όγκο πληροφοριών για τη ζωή στη χώρα αυτή. Μεγάλο της πλεονέκτημα αποτελεί η ενεργητική αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και προγράμματος. Η δραστηριότητα εκλαμβάνεται από τους μαθητές εξ ολοκλήρου ως παιχνίδι, με αποτέλεσμα η γνώση να ανακαλύπτεται ευχάριστα, ανεμπόδιστα και ξεκούραστα. Για να λειτουργήσει η εφαρμογή ακολουθήστε τις οδηγίες:

1) Κατεβάστε το αρχείο RealityFactory.rar από εδώ

2) Αποσυμπιέστε το

3) Αντιγράψτε το περιεχόμενό του ως έχει σε ένα δίσκο dvd.

4) Τρέξτε από το dvd το αρχείο RealityFactory.exe

 

Αν θέλετε να δημιουργήσετε δικές σας εφαρμογές με το πρόγραμμα Reality Factory, μπορείτε από την παράγραφο Γενικά Στοιχεία/ Απαιτήσεις Προγράμματος να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε σε φάκελο με το όνομα C:\RealityFactory\

 

Screenshots (Στιγμιότυπα) από την εφαρμογή