Απαιτήσεις Εφαρμογής

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή σε σχολική τάξη απαιτείται να υπάρχει εργαστήριο Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο. Η προτεινόμενη αναλογία είναι 1 Η/Υ για κάθε δύο μαθητές, τουλάχιστον για το τμήμα της ευαισθητοποίησης και κάποιες από τις δραστηριότητες που απαιτούν χρήση υπολογιστή.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει εκτυπωτής, κατά προτίμηση έγχρωμος, για να μπορεί να εκτυπωθεί το υλικό που διατίθεται στις δραστηριότητες και αυτές να καταστούν χρηστικές.

Τέλος, προκειμένου το σύνολο των εφαρμογών να λειτουργεί απρόσκοπτα, θα πρέπει τα ακόλουθα λογισμικά να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή:

 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους παραπάνω συνδέσμους για να εγκαταστήσετε τα απαιτούμενα προγράμματα στον υπολογιστή σας, σε περίπτωση που δεν είναι ήδη εγκατεστημένα.