Θεωρία

Το κεφάλαιο της Θεωρίας απευθύνεται καταρχάς στον εκπαιδευτικό, ώστε να καλύψει τις ανάγκες του σε ενημέρωση γύρω από τις κύριες πτυχές του προβλήματος της πείνας, και να τον καταστήσει ικανό να απαντά στις απορίες των μαθητών με απλό τρόπο, όπως και να τους καθοδηγεί δημιουργικά μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες, προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το κεφάλαιο αυτό δεν μπορούν ή δεν πρέπει να συμβουλευτούν και οι εκπαιδευόμενοι που θέλουν με υπεύθυνο τρόπο να κατανοήσουν κάποιες βασικές θεωρητικές πτυχές του προβλήματος της πείνας. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός που οι γνώσεις από το κεφάλαιο αυτό, ελέγχονται κατά την αξιολόγηση. Οι ενότητες της Θεωρίας έχουν ως εξής:

Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στο Φαγητό, εξηγεί τι είναι και γιατί το χρειαζόμαστε. Επίσης παρέχει ενημέρωση σχετικά με το γιατί χρειαζόμαστε ποικιλία στη διατροφή μας. Αναφέρεται στα θρεπτικά στοιχεία που περιέχουν οι διάφορες τροφές και που μας είναι χρήσιμα για την ανάπτυξή μας υποστηρίζοντας ότι ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο βοηθάει τη σωστή ανάπτυξη.

Η δεύτερη ενότητα σχετίζεται με την Πείνα, παραθέτει τους ορισμούς των βασικών εννοιών γύρω από αυτή και αναζητά τα αίτιά της σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, την εντοπίζει στον παγκόσμιο γεωγραφικό και κοινωνικό χάρτη και εξηγεί τις επιπτώσεις της και τους λόγους που αξίζει να την καταπολεμήσουμε.

Η τρίτη και τελευταία ενότητα, αφορά τις λύσεις που προτείνονται για το πρόβλημα της Πείνας. Μετά την παράθεσή τους, επιχειρείται αυτές να συνδυαστούν κάτω από μια συνολική λύση που συνταυτίζεται με την έννοια της Αειφορίας.