Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Βασικά Κείμενα ΠΕ
Γενικά
Βιβλία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Περιβάλλον και Αειφορία
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ.
Ελληνικά Περιοδικά
ΠΕΕΚΠΕ - Για την ΠΕ
ΕΥΠΛΟΙΑ
Έρευνα στην Π.Ε.
Διδακτορικά & προγράμματα
Μεταπτυχιακές εργασίες
Νέες Τεχνολογίες
Οδηγοί Χρήσης
Green Computing
Νομοθεσία
Υπουργική Απόφαση
Εγκύκλιος
Νόμος - Προεδρικό Διάταγμα
Παραμύθια
Περιβαλλοντικά παραμύθια
Περιβαλλοντικές μελέτες
Κείμενα
Βάσεις Δεδομένων  
Βάσεις Δεδομένων
Ήχοι ζώων και πουλιών
Γλωσσάρια  
Ελληνικά
Ξενόγλωσσα
Διεθνή Περιοδικά  
Επιστημονικά Περιοδικά ΠΕ
Εκπαίδευση Εκπ/κών  
Α.Ε.Ι.
Εξ Αποστάσεως Εκπ/ση
Θεσμοί Υποστήριξης  
Υπεύθυνοι Π.Ε. A/θμιας
Κέντρα Π.Ε.
Δίκτυα Π.Ε.
Γραφεία ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υπεύθυνοι Π.Ε. B/θμιας
Ντοκιμαντέρ  
ΕΞΑΝΤΑΣ
Rodos Ecofilms Festival
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
TVXS - Ανεξάρτητη ενημέρωση
Doc On Air
Παιχνίδια  
Άλλα παιχνίδια
Ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης
Πύλες Π.Ε.  
Ελληνικές
Ξενόγλωσσες
Φορείς - Οργανισμοί - Άλλα  
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Κέντρα Ενημέρωσης
Μουσεία Φυσικής Ιστορίας
Άλλα Μουσεία - Εκθέσεις
Διεθνείς Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Εταιρείες
Άλλοι χρήσιμοι ιστότοποι
Κατηγορίες Πολυμέσων
Flash
Video
Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
Νομοθεσία \ Υπουργική Απόφαση
Φ.12.1/545/85812/Γ1/31.8.05 - Γενίκευση εφαρμογής του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Α/θμια Εκπαίδευση
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2005 | Αρχείο: 202 Kb | Views: 2655

Γενίκευση εφαρμογής του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Α/θμια Εκπαίδευση

87094/Γ7/30.8.04 - Ρύθµιση θεµάτων στελέχωσης και λειτουργίας των ΚΠΕ
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2004 | Αρχείο: 148 Kb | Views: 2628

Τροποποίηση της Υ.Α. 57905/Γ2/4-6-2002 (ΦΕΚ 745 τΒ΄/14-6-02) µε θέµα: «Ρύθµιση θεµάτων στελέχωσης και λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), καθηκόντων των απασχολουµένων σε αυτά και των αντιστοίχων θεµάτων και καθηκόντων των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) των τοπικών ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης» και των τροποποιητικών 41644/Γ7/24-4-03, 71735/Γ7/10-7-03 και 91184/Γ7/1-9-2003.

107631/Γ7/2.10.03 - Επιτροπή Σχολικών ∆ραστηριοτήτων
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2003 | Αρχείο: 98 Kb | Views: 2829

Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων

107632/Γ7/2.10.03 - Μετακινήσεις µαθητών και εκπαιδευτικών µε διανυκτέρευση
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2003 | Αρχείο: 109 Kb | Views: 2626

Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

91184/Γ7/1.9.03 - Τροποποίηση της ΥΑ 57905/Γ2/4.6.02
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2003 | Αρχείο: 103 Kb | Views: 2026

Τροποποίηση της ΥΑ 57905/Γ2/4.6.02

71735/Γ7/10.7.03 - Τροποποίηση της ΥΑ 57905/Γ2/4.6.02
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2003 | Αρχείο: 103 Kb | Views: 1984

Τροποποίηση της ΥΑ 57905/Γ2/4.6.02

65216/Γ7/2.7.03 - Ίδρυση και λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2003 | Αρχείο: 154 Kb | Views: 3368

Ίδρυση και λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

65217/Γ7/2.7.03 - Στελέχωση Συντονιστικού ΚΠΕ
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2003 | Αρχείο: 117 Kb | Views: 2642

Στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής

47587/57/16.5.03 - Συνεργασίες
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2003 | Αρχείο: 84 Kb | Views: 2591

Συνεργασίες ΥΠΕΠΘ, θεσμικών οργάνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολείων με Ανώτατα και Ερευνητικά Επιστημονικά ιδρύματα, άλλους Κυβερνητικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις

41644/Γ7/24.4.03 - Τροποποίηση της ΥΑ 57905/Γ2/4.6.02
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2003 | Αρχείο: 109 Kb | Views: 2288

Τροποποίηση της ΥΑ 57905/Γ2/4.6.02

21072α/Γ2/28.2.03 - ΔΕΠΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου (ΦΕΚ 303/τ.Β/13-3-03)
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2003 | Views: 0

ΔΕΠΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου

21072β/Γ2/28.2.03 - ΔΕΠΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου (ΦΕΚ 304/τ.Β/13-3-03)
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2003 | Views: 0

ΔΕΠΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου

72942/Γ2/11.7.02 - Ίδρυση και λειτουργία 15 νέων ΚΠΕ
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2002 | Αρχείο: 80 Kb | Views: 3490

Ίδρυση και λειτουργία 15 νέων ΚΠΕ

57905/Γ2/4.6.02 - Ρύθμιση θεμάτων ΚΠΕ και Υπευθύνων ΠΕ
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2002 | Αρχείο: 287 Kb | Views: 4068

Ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης και λειτουργίας ΚΠΕ, καθηκόντων των απασχολούμενων σε αυτά και των αντίστοιχων θεμάτων και καθηκόντων των Υπευθύνων ΠΕ.

5959/Γ2/6.11.01 - Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1513/9-11-01)
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2001 | Views: 0

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις των μαθητών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

4757/Γ2/23.11.00 - Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2000 | Views: 0

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

4446/Γ2/10.11.00 - Πολυήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2000 | Views: 0

Πολυήμερες Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων

455/Γ2/7.2.00 - Τροποποίηση της ΥΑ 4867/Γ2/28.8.92
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 2000 | Αρχείο: 69 Kb | Views: 2208

Σχολικές Δραστηριότητες

4402/Γ2/15.7.98 - Ίδρυση ΚΠΕ Μακρινίτσας, Νάουσας
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1998 | Views: 0

ΚΠΕ Μακρινίτσας, Νάουσας

6773/Γ2/8.12.98 - Ίδρυση ΚΠΕ Θέρμου
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1998 | Views: 0

ΚΠΕ Θέρμου

2290/Γ2/24.3.98 - Ίδρυση ΚΠΕ Πορόϊας, Στυλίδας-Υπάτης
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1998 | Views: 0

Ίδρυση ΚΠΕ Πορόϊας, Στυλίδας-Υπάτης

6611/Γ2/20.11.97 - Επισκέψεις στο πλαίσιο της ΠΕ
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1997 | Views: 0

Επισκέψεις στο πλαίσιο της ΠΕ

3219/Γ2/11.5.95 - Ίδρυση ΚΠΕ Αργυρούπολης, Ελευθερίου Κορδελιού, Μουζακίου, Καστοριάς, Κόνιτσας, Σουφλίου
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1995 | Αρχείο: 669 Kb | Views: 1972

Ίδρυση ΚΠΕ Αργυρούπολης, Ελευθερίου Κορδελιού, Μουζακίου, Καστοριάς, Κόνιτσας, Σουφλίου

2277/Γ2/23.3.95 - Ίδρυση ΚΠΕ Ακράτας
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1995 | Views: 0

Ίδρυση ΚΠΕ Ακράτας

2352/Γ2/28.4.93 - Ειδικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1994 | Αρχείο: 618 Kb | Views: 2787

Ειδικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

1242/Γ2/8.3.93 - Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1993 | Αρχείο: 494 Kb | Views: 2917

Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

5548/Γ2/7.10.92 - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1992 | Views: 0

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Γ1/377/865/18.9.92 - Σχολικές δραστηριότητες
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1992 | Αρχείο: 959 Kb | Views: 5273

Ένταξη σχολικών δραστηριοτήτων στην Α/θμια Εκπαίδευση

4867/Γ2/28.8.92 - Σχολικές Δραστηριότητες: Πολιτιστικά, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1992 | Αρχείο: 605 Kb | Views: 4721

"Σχολικές Δραστηριότητες": Πολιτιστικά, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας

Φ484/62/Γ2/4877/30.11.90 - Ανάθεση διδασκαλίας - Ωριαία αντιμισθία - Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1990 | Αρχείο: 772 Kb | Views: 2568
Συγγραφή:


Ανάθεση διδασκαλίας - Ωριαία αντιμισθία - Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου

3026/Γ2/27.8.90 - Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Υπευθύνων ΠΕ
Έκδοση:
ΥΠ.Ε.Π.Θ. | Έτος: 1990 | Αρχείο: 44 Kb | Views: 2066
Συγγραφή:


Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Υπευθύνων ΠΕ

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου