Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Βασικά Κείμενα ΠΕ
Γενικά
Βιβλία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Περιβάλλον και Αειφορία
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ.
Ελληνικά Περιοδικά
ΠΕΕΚΠΕ - Για την ΠΕ
ΕΥΠΛΟΙΑ
Έρευνα στην Π.Ε.
Διδακτορικά & προγράμματα
Μεταπτυχιακές εργασίες
Νέες Τεχνολογίες
Οδηγοί Χρήσης
Green Computing
Νομοθεσία
Υπουργική Απόφαση
Εγκύκλιος
Νόμος - Προεδρικό Διάταγμα
Παραμύθια
Περιβαλλοντικά παραμύθια
Περιβαλλοντικές μελέτες
Κείμενα
Βάσεις Δεδομένων  
Βάσεις Δεδομένων
Ήχοι ζώων και πουλιών
Γλωσσάρια  
Ελληνικά
Ξενόγλωσσα
Διεθνή Περιοδικά  
Επιστημονικά Περιοδικά ΠΕ
Εκπαίδευση Εκπ/κών  
Α.Ε.Ι.
Εξ Αποστάσεως Εκπ/ση
Θεσμοί Υποστήριξης  
Υπεύθυνοι Π.Ε. A/θμιας
Κέντρα Π.Ε.
Δίκτυα Π.Ε.
Γραφεία ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υπεύθυνοι Π.Ε. B/θμιας
Ντοκιμαντέρ  
ΕΞΑΝΤΑΣ
Rodos Ecofilms Festival
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
TVXS - Ανεξάρτητη ενημέρωση
Doc On Air
Παιχνίδια  
Άλλα παιχνίδια
Ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης
Πύλες Π.Ε.  
Ελληνικές
Ξενόγλωσσες
Φορείς - Οργανισμοί - Άλλα  
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Κέντρα Ενημέρωσης
Μουσεία Φυσικής Ιστορίας
Άλλα Μουσεία - Εκθέσεις
Διεθνείς Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Εταιρείες
Άλλοι χρήσιμοι ιστότοποι
Κατηγορίες Πολυμέσων
Flash
Video
Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
 Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 
Οι όροι που παρουσιάζονται εδώ, αντλούνται από το γλωσσάρι του εκπαιδευτικού πακέτου "H  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο" του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Αναζητήστε περισσότερους όρους σε ξενόγλωσσα και ελληνικά γλωσσάρια πατώντας εδώ
1. Αποικοδομητής - (αποσυνθέτης) - Decomposer
Βλ. Οικοσύστημα

2. Αυτότροφοι οργανισμοί - Autotrophic organisms
Βλ. Οικοσύστημα.

3. Αειφορική παράγοντες - Abiotic factors
Οικολογικοί παράγοντες, φαινόμενα ή διαδικασίες φυσικοχημικής φύσης που ελέγχονται από μη βιολογικούς παράγοντες (θερμοκρασία, υγρασία, φως, άνεμος κ.λπ.).

4. Αειφορική διαχείριση - Sunstainable management
η έννοια "αειφορική διαχείριση" ισχύει για όλα τα φυσικά οικοσυστήματα και τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. Εμπεριέχει δύο βασικές αρχές: (α) την εξασφάλιση της διατήρησης του οικοσυστήματος ως λειτουργικού συστήματος, και (β) την εξασφάλιση της παραγωγικότητας του βιότοπου. Γενικά, ο όρος "αειφορική διαχείριση" χρησιμοποιείται με την έννοια της διαχείρισης που γίνεται στα πλαίσια της οικολογικής ισορροπίας και του σεβασμού του περιβάλλοντος.

5. Αζωτοδέσμευση - Nitrogen fixation
Η δέσμευση του μοριακού αζώτου από εξειδικευμένους οργανισμούς (βακτήρια, κυανοφύκη, ορισμένους μύκητες) και η μετατροπή του σε ανόργανη μορφή όπως αμμωνιακή και νιτρική. Μ'αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση του αζώτου στις βιολογικές διεργασίες.

6. Αλατότητα - Salinity
Οικολογικός παράγοντας που συνίσταται στην περιεκτικότητα σε άλατα (NaCl) των νερών ή των εδαφών. Σε πολλά οικοσυστήματα, η αλατότητα αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. Η υπέρβαση της περιεκτικότητας των αλάτων στα εδάφη εμποδίζει την ανάπτυξη μιας κανονικής βλάστησης, εκτός από ορισμένα φυτά που λέγονται αλόφυτα και είναι ικανά να ανπτύσσονται σε τέτοιες συνθήκες. Στο υδάτινο περιβάλλον διακρίνονται οικοσυστήματα ευρύαλα (euryhalius), (poikilo-halius), των οποίων η περιεκτικότητα σε άλατα ποικίλλει στις διάφορες εποχές (π.χ. στις λιμνοθάλασσες) και σε οικοσυστήματα στενόαλα (stenohalius) όπου η συγκέντρωση αλάτων είναι σταθερή (π.χ. θάλασσα).

7. Ανακύκλωση - Recycling
Φυσική ή τεχνολογική διαδικασία κατά την οποία ένα στοιχείο ή μια ένωση ανόργανη, οργανική, συνθετική ή ακόμη βιοχημική δεν καταστρέφεται από τις μεταβολικές διεργασίες στο επίπεδο του ατόμου ή των βιοκοινοτήτων, ούτε απορρίπτεται στο περιβάλλον μετά τη χρήση του, αλλά εισέρχεται εκ νέου στον κύκλο της ύλης του φυσικού ή τεχνολογικού συστήματος.

8. Ανταγωνισμός - Competition
Τύπος αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανισμών ή πληθυσμών που εκδηλώνεται όταν αυτοί εκμεταλλεύονται κοινούς πόρους που είτε σπανίζουν είτε είναι άφθονοι αλλά κατά τη διαδικασία απόκτησης ή χρήσης τους βλάπτουν ο ένας τον άλλον. Ο ανταγωνισμός μπορεί να εκδηλώνεται μεταξύ των ατόμων του ιδίου είδους (ενδοειδικός) ή μεταξύ πληθυσμών διαφορετικών ειδών (διαειδικός). Ο ενδοειδικός ανταγωνισμός διασφαλίζει τη ρύθμιση της πυκνότητας του πληθυσμού σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους του περιβάλλοντος. Συγχρόνως ευνοεί την επιβίωση και αναπαραγωγή των καλύτερα προσαρμοσμένων ατόμων στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ο διαειδικός ανταγωνισμός συνεισφέρει στη ρύθμιση της κατανομής και αφθονίας των ειδών και στην οργάνωση των βιοκοινοτήτων στη φύση. Ο ανταγωνισμός διακρίνεται σε: (α) ανταγωνισμό εκμετάλλευσης (exploitation) όταν η εκμετάλλευση των κοινών πόρων από τον ένα πληθυσμό ελαττώνει τη διαθεσιμότητά τους για τον άλλον, (β) ανταγωνισμό παρέμβασης (interference) όταν ο ένας από τους ανταγωνιστές απαγορεύει στον άλλον την παρέμβαση στους αναζητούμενους πόρους ή παρεμβαίνει δυσμενώς στην ανάπτυξή του.

9. Απόβλητο - Waste
Οποιαδήποτε ουσία, στερεή, υγρή ή αέρια που είναι άχρηστη για τον οργανισμό ή για το σύστημα που την παράγει.

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου