Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Βασικά Κείμενα ΠΕ
Γενικά
Βιβλία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Περιβάλλον και Αειφορία
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ.
Ελληνικά Περιοδικά
ΠΕΕΚΠΕ - Για την ΠΕ
ΕΥΠΛΟΙΑ
Έρευνα στην Π.Ε.
Διδακτορικά & προγράμματα
Μεταπτυχιακές εργασίες
Νέες Τεχνολογίες
Οδηγοί Χρήσης
Green Computing
Νομοθεσία
Υπουργική Απόφαση
Εγκύκλιος
Νόμος - Προεδρικό Διάταγμα
Παραμύθια
Περιβαλλοντικά παραμύθια
Περιβαλλοντικές μελέτες
Κείμενα
Βάσεις Δεδομένων  
Βάσεις Δεδομένων
Ήχοι ζώων και πουλιών
Γλωσσάρια  
Ελληνικά
Ξενόγλωσσα
Διεθνή Περιοδικά  
Επιστημονικά Περιοδικά ΠΕ
Εκπαίδευση Εκπ/κών  
Α.Ε.Ι.
Εξ Αποστάσεως Εκπ/ση
Θεσμοί Υποστήριξης  
Υπεύθυνοι Π.Ε. A/θμιας
Κέντρα Π.Ε.
Δίκτυα Π.Ε.
Γραφεία ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υπεύθυνοι Π.Ε. B/θμιας
Ντοκιμαντέρ  
ΕΞΑΝΤΑΣ
Rodos Ecofilms Festival
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
TVXS - Ανεξάρτητη ενημέρωση
Doc On Air
Παιχνίδια  
Άλλα παιχνίδια
Ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης
Πύλες Π.Ε.  
Ελληνικές
Ξενόγλωσσες
Φορείς - Οργανισμοί - Άλλα  
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Κέντρα Ενημέρωσης
Μουσεία Φυσικής Ιστορίας
Άλλα Μουσεία - Εκθέσεις
Διεθνείς Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Εταιρείες
Άλλοι χρήσιμοι ιστότοποι
Κατηγορίες Πολυμέσων
Flash
Video
Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
 Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 
Οι όροι που παρουσιάζονται εδώ, αντλούνται από το γλωσσάρι του εκπαιδευτικού πακέτου "H  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο" του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Αναζητήστε περισσότερους όρους σε ξενόγλωσσα και ελληνικά γλωσσάρια πατώντας εδώ
1. Βιολογική ποικιλότητα - Biodiversity
Η βιολογική ποικιλότητα, η γενετική και η οικολογική, συμπεριλαμβάνει όλα τα οικοσυστήματα. Καθορίζεται από τον αριθμό και τις ποικιλίες των ειδών σ'ένα οικοσύστημα, τη γενετική τους σύσταση και την κατανομή των διάφορων οργανισμών στις τροφικές αλυσίδες.

2. Βιολογική συσσώρευση ρύπων - Bioaccumulation of pollutants
Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ραδιενεργά στοιχεία, βαριά μέταλλα, συνθετικές οργανικές ενώσεις και άλλες μη βιοδιασπώμενες ενώσεις μπορούν να ενσωματωθούν, σε διαφορετικούς βαθμούς, από οποιονδήποτε οργανισμό. Μ'αυτόν τον τρόπο εισχωρούν στα τροφικά δίκτυα των οικοσυστημάτων, όπου κατά μήκος των τροφικών αλυσίδων δημιουργούνται φαινόμενα βιολογικής συσσώρευσης των ρύπων. Δηλαδή, οι οργανισμοί που έχουν απορροφήσει από το περιβάλλον κάποια ρυπαντική ουσία, θα χρησιμεύσουν ως τροφή για άλλους οργανισμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους θα συσσωρεύσουν τη ρυπαντική ουσία στο σώμα τους. Έτσι, από τα κατώτερα τροφικά επίπεδα η ρυπαντική ουσία μεταφέρεται μέσω της τροφικής αλυσίδας στα ανώτερα τροφικά επίπεδα και η σταδιακή συσσώρευση της ουσίας είναι τόσο μεγαλύτερη όσο το τροφικό επίπεδο είναι υψηλότερο.

3. Βιολογικοί ή βιοτικοί παράγοντες - Biotic factors
Το σύνολο των οικολογικών παραγόντων που οφείλονται στη δράση των οργανισμών (π.χ. ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, κ.ά.) σε αντιδιαστολή προς τους αβιοτικούς παράγοντες.

4. Βιολογικός κύκλος, κύκλος ζωής - Life cycle
Αντιστοιχεί στη διαδοχή των διάφορων φάσεων ανάπτυξης ενός ζωντανού οργανισμού από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του.

5. Βιομάζα - Biomass
Βιομάζα ονομάζεται το ποσό της ζωντανής ύλης μιας βιολογικής κοινότητας, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η βιομάζα εκφράζεται σε μονάδες ξηρού βάρους στους 65-70 βαθμούς ανά μονάδα επιφάνειας (γενικά gr/τετραγωνικά μέτρα ή kg ή t/ha). Η βιομάζα μπορεί να υποδιαιρεθεί σε: (α) Φυτική βιομάζα ή φυτομάζα, η οποία συνίσταται από τα φυτά και διακρίνεται σε αέρια φυτομάζα και υπόγεια φυτόμαζα (ρίζες), (β) Ζωική φυτομάζα ή Ζωομάζα, (γ) Μικροβιακή βιομάζα. Οι μέθοδοι εκτίμησης ποικίλλουν και εξαρτώνται από τη φύση των οργανισμών. Η ολική βιομάζα είναι το σύνολο των ειδικών βιομαζών, δηλ. των βιομαζών των διάφορων φυτικ΄΄ων και ζωικών χώρων. Μερικοί συγγραφείς χρησιμοποιούν καταχρηστικώς τον όρο βιομάζα για τη ζωντανή και νεκρή οργανική ύλη του οικοσυστήματος μαζί. Είναι προτιμότερο όμως σ'αυτήν την περίπτωση να μιλάμε για Ολική Οργανική Ύλη του οικοσυστήματος.

6. Βιότοπος - Biotope
Η συνδυασμένη δράση των αβιοτικών παραγόντων σε δεδομένο χώρο και χρόνο. Αποτελεί το ανόργανο υπόστρωμα ανάπτυξης μιας βιοκοινότητας. Χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο φυσικοχημικών παραγόντων: γεωγραφική θέση, ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, άνεμος, θερμοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση βασικών ανόργανων στοιχείων (Η2Ο, CO, O2, Ca, N2, P κ.λπ.), κ.ά. Κάθε βιότοπος διαμορφώνει το αβιοτικό περιβάλλον μιας βιοκοινότητας καθορισμένης από το σύνολο των οικολογικών παραγόντων.

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου