Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Βασικά Κείμενα ΠΕ
Γενικά
Βιβλία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Περιβάλλον και Αειφορία
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ.
Ελληνικά Περιοδικά
ΠΕΕΚΠΕ - Για την ΠΕ
ΕΥΠΛΟΙΑ
Έρευνα στην Π.Ε.
Διδακτορικά & προγράμματα
Μεταπτυχιακές εργασίες
Νέες Τεχνολογίες
Οδηγοί Χρήσης
Green Computing
Νομοθεσία
Υπουργική Απόφαση
Εγκύκλιος
Νόμος - Προεδρικό Διάταγμα
Παραμύθια
Περιβαλλοντικά παραμύθια
Περιβαλλοντικές μελέτες
Κείμενα
Βάσεις Δεδομένων  
Βάσεις Δεδομένων
Ήχοι ζώων και πουλιών
Γλωσσάρια  
Ελληνικά
Ξενόγλωσσα
Διεθνή Περιοδικά  
Επιστημονικά Περιοδικά ΠΕ
Εκπαίδευση Εκπ/κών  
Α.Ε.Ι.
Εξ Αποστάσεως Εκπ/ση
Θεσμοί Υποστήριξης  
Υπεύθυνοι Π.Ε. A/θμιας
Κέντρα Π.Ε.
Δίκτυα Π.Ε.
Γραφεία ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υπεύθυνοι Π.Ε. B/θμιας
Ντοκιμαντέρ  
ΕΞΑΝΤΑΣ
Rodos Ecofilms Festival
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
TVXS - Ανεξάρτητη ενημέρωση
Doc On Air
Παιχνίδια  
Άλλα παιχνίδια
Ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης
Πύλες Π.Ε.  
Ελληνικές
Ξενόγλωσσες
Φορείς - Οργανισμοί - Άλλα  
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Κέντρα Ενημέρωσης
Μουσεία Φυσικής Ιστορίας
Άλλα Μουσεία - Εκθέσεις
Διεθνείς Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Εταιρείες
Άλλοι χρήσιμοι ιστότοποι
Κατηγορίες Πολυμέσων
Flash
Video
Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
 Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 
Οι όροι που παρουσιάζονται εδώ, αντλούνται από το γλωσσάρι του εκπαιδευτικού πακέτου "H  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο" του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Αναζητήστε περισσότερους όρους σε ξενόγλωσσα και ελληνικά γλωσσάρια πατώντας εδώ
1. Όζον
Το όζον της ατμόσφαιρας

2. Οικοθέση (Βιοθέση) - Niche
Αποτελεί μια από τις βασικότερες έννοιες της οικολογίας, αφού περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά και τις σχέσεις που ένα είδος έχει αναπτύξει μέσα στο οικοσύστημα που ζει. Δηλαδή, τις αναπαραγωγικές του διεργασίες, την τροφική του αλληλεξάρτηση με τα άλλα μέλη της βιοκοινότητας, τη συμπεριφορά του, τις αλληλεπιδράσεις με το βιότοπό του κ.λπ. Οι βιοθέσεις δύο ειδών που συνυπάρχουν στο οικοσύστημα δεν ταυτίζονται ποτέ απολύτως μεταξύ τους, παρ'όλες τις ομοιότητες που μπορεί να παρουσιάζουν. Το κάθε είδος έχει τη δική του μοναδική βιοθέση που προσδιορίζει, κατά κάποιο τρόπο, την ταυτότητα του είδους μέσα στο οικοσύστημα.

3. Οικολογικοί παράγοντες - Ecological factors
Το σύνολο των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων του περιβάλλοντος, δηλ. το σύνολο των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων

4. Οικοσύστημα - Ecosystem
Το οικοσύστημα είναι η κεντρική έννοια της οικολογίας. Χαρακτηρίζεται ως λειτουργική ενότητα που συγκροτείται από οργανισμούς διάφορων ειδών και από τις φυσικοχημικές συνθήκες οι οποί¬ες συνιστούν το αβιοτικό περιβάλλον (βιότοπο) στο οποίο αναπτύσσονται οι οργανισμοί. Οι οργανισμοί, στο πλαίσιο μιας δυναμικής διαδικασίας αλληλεπι¬δράσεων και ρυθμίσεων αναπτύσσουν ποικίλες και πολυσύνθετες σχέσεις μεταξύ τους οι οποίες οργά-νώνουν τους πληθυσμούς σε βιοκοινότητες μέσω σύγχρονων αλληλεπιδράσεων με το πλέγμα των φυσικοχημικών παραγόντων που δρουν στο χώρο ανάπτυξης του βιοτικού στοιχείου. Το σύνολο των αλληλεπιδράσεων που διαμορφώνεται τόσο μεταξύ των οργανισμών όσο και μεταξύ των οργανισμών και του αβιοτικού τους περιβάλλοντος και που εκφράζονται ως αδιάκοπες ανταλλαγές ενέργειας, υλικών και πληροφορίας, οργανώνουν το Βιότοπο και τη βιοκοινότητα σε αυτοοργανωνόμενο και αυτορυθμιζόμενο οικολογικό σύστημα, το οποίο ονομάζουμε οικοσύστημα. Το αβιοτικό περιβάλλον παρέχει στο οικοσύστη¬μα την ενέργεια και τις πρώτες ύλες που είναι απα¬ραίτητες για τη λειτουργία του. Κινητήρια δύναμη του οικοσυστήματος είναι η ηλιακή ενέργεια. Την ενέργεια αυτή δεσμεύουν και χρησιμοποι¬ούν μόνο οι οργανισμοί που επιτελούν τη λειτουρ¬γία της φωτοσύνθεσης, δια μέσου της οποίας συν θέτουν πολύπλοκες οργανικές ενώσεις πλούσιες σε ενέργεια, απαραίτητες για τη ζωή και την ανάπτυξη τους. Οι οργανισμοί αυτοί είναι τα χλωροφυλλούχα φυτά (χερσαία, θαλάσσια φυτά και φυτοπλαγκτόν) και ονομάζονται παραγωγοί του οικοσυστήματος. Με τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης και με τα ανόρ¬γανα συστατικά που προσλαμβάνουν από το αβιοτι¬κό περιβάλλον, οι παραγωγοί συνθέτουν μόνοι τους τις βιοχημικές ουσίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη τους και το μεταβολισμό τους και γι' αυτό ονομάζονται αυτότροφοι οργανισμοί. Όλοι οι άλλοι οργανισμοί δεν έχουν τη δυνατό¬τητα να εκμεταλλευτούν ενέργεια και πρώτες ύλες όπως αυτές παρέχονται από το αβιοτικό περιβάλ¬λον, αλλά χρειάζονται έτοιμες οργανικές ενώσεις, πλούσιες σε ενέργεια για να ζήσουν. Γι' αυτό ονο¬μάζονται ετερότροφοι οργανισμοί. Οι ετερότροφοι οργανισμοί διακρίνονται σε δύο μεγάλες λειτουργι¬κές κατηγορίες: τους καταναλωτές και τους αποικο-δομητές. Οι καταναλωτές αντιστοιχούν στα ζώα και προ-σπορίζονται τις οργανικές ουσίες από ζωντανούς οργανισμούς; οι πρωτογενείς καταναλωτές τρεφό¬μενοι με φυτά (φυτοφάγα ζώα), οι δευτερογενείς καταλωτές τρεφόμενοι με φυτοφάγα ζώα (σαρκο¬φάγα ζώα πρώτου βαθμού), οι τριτογενείς κατανα¬λωτές τρεφόμενοι με μικρότερα σαρκοφάγα (σαρ¬κοφάγα δευτέρου 6αθμού) κ.λπ. Οι αποικοδομητές/αποσυνθέτες αντιστοιχούν στους μικροοργανισμούς και παίρνουν τις απαραί¬τητες οργανικές ουσίες από νεκρούς οργανισμούς. Οι μικροοργανισμοί αυτοί αποσυνθέτουν τη νεκρή οργανική ύλη που συσσωρεύεται στο περιβάλλον και την μετατρέπουν σε ανόργανα συστατικά σε μορφή που μπορεί να απορροφηθεί πάλι από τους παραγωγούς. Είναι δηλαδή υπεύθυνοι για την ανα¬κύκλωση της ύλης. Η λειτουργία αυτή είναι βασική για τη διαιώνιση των οικοσυστημάτων, γιατί ενώ η γη τροφοδοτείται συνεχώς με ενέργεια από τον ήλιο, η ποσότητα των θρεπτικών συστατικών είναι πεπερασμένη οπότε η ανακύκλωσή τους επιτρέπει τη χρησιμοποίησή τους από τους οργανισμούς απε¬ριόριστες φορές. Ως εκ τούτου η κίνηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα ακολουθεί κυκλική πορεία, ενώ οι ενεργειακές σχέσεις μεταξύ των τριών κατηνο-ριών οργανισμών είναι μονόδρομες και πάντοτε προς την κατεύθυνση αυτότροφοι οργανισμοί —> ετερότροφοι οργανισμοί.

5. Ομοιόσταση - Homeostasis
Δυνατότητα αυτορρύθμισης ενός βιολογικού συστήματος όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος ποικίλλουν.

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου