Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων


Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ \ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Είναι προφανές ότι σε πολλές σύγχρονες κοινωνίες, όπως και στην ελληνική, η ποιότητα ζωής συνδέεται με την ευμάρεια και την αφθονία υλικών αγαθών. Όμως το μοντέλο αυτό, εκτός από την ολοένα μεγαλύτερη άντληση φυσικών πόρων, οδηγεί και στην αύξηση των απορριμμάτων. Τα απορρίμματα συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα παραπροϊόντα του σύγχρονου πολιτισμού και εγκυμονούν κινδύνους για τα οικοσυστήματα και την υγεία του ανθρώπου. Επιπλέον, η αναζήτηση χώρων για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, προκαλεί συχνά σοβαρές κοινωνικές συγκρούσεις. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των απορριμμάτων, προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη σε μια προσπάθεια μείωσης των παραγόμενων ποσοτήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών και στην υιοθέτηση πρακτικών που συμβάλλουν στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.


Εκπαιδευτικά Πακέτα

1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Δεν το θες; Μην το πετάς!
2. Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
3. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Ορθολογιστική διαχείριση των απορριμμάτων
4. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα
5. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Θαλάσσια απορρίμματα-Το αποτύπωμα των ανθρώπων στις ακτές και τις θάλασσες
6. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:Wee Recyclers Program
7. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Τα απορρίμματα στη ζωή μας


Υλικό από Εκπαιδευτικούς

1. Οικολογικά Σχολεία: Απορρίμματα
2. Διαστημικά σκουπίδια


Κείμενα

1. Απορρίμματα - Προβλήματα και η αντιμετώπισή τους: Οδηγός Εκπαιδευτικών


Αναφορές

1. European Commission - Environment - Waste
2. Περιβάλλον: Γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
3. Περιβάλλον: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Θησαυρός
4. Περιβάλλον: Το γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
5. Περιβάλλον: Το γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
6. Περιβάλλον: Το σύστημα αναφορών περιβαλλοντικής ορολογίας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
7. Περιβάλλον: Γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων
8. Γλωσσάρι όρων Περιβαλλοντικής Μηχανικής
Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου