Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων


Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ \ ΘΑΛΑΣΣΑ

Τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα συντηρούν μια ιδιαίτερα σημαντική ποικιλότητα ειδών χλωρίδας και πανίδας, και παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στις φυσικοχημικές και βιολογικές διεργασίες του πλανήτη. Παράλληλα συμβάλλουν στην τροφοδοσία του ανθρώπου και στηρίζουν πολλές οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού ζουν στην παράκτια ζώνη. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει, ωστόσο, τις πιέσεις που δέχονται αυτά τα οικοσυστήματα από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Τα αστικά απόβλητα, ο τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές και η αλιεία, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων.


Εκπαιδευτικά Πακέτα

1. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΘΑΛΑΣΣΑ: Δελφίνι
2. ΘΑΛΑΣΣΑ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Υπεραλίευση
3. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΘΑΛΑΣΣΑ: Φάλαινα
4. Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Εξερευνώντας το Περιβάλλον της Ευρώπης
5. Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο
6. ΘΑΛΑΣΣΑ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Μεσόγειος Θάλασσα
7. ΘΑΛΑΣΣΑ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Ταξιδεύοντας με τους ψαράδες
8. Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
9. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΘΑΛΑΣΣΑ: Φώκια - Μοναχούλης (εκπαιδευτικό πρόγραμμα)


Κείμενα

1. The State of the Marine Environment: Trends and processes
2. The State of World Fisheries and Aquaculture 2006
3. Europe’s environment: the fourth assessment - Chapter 5: Marine and coastal environment
4. Water Quality: For Ecosystems and Human Health


Αναφορές

1. European Environment Agency - Coasts and Seas
2. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
3. EMC - Aquatic Sciences - E-learning
4. Greenpeace - Υπερασπιστές των Ωκεανών
5. World Resources Institute - EarthTrends
6. Environmental Literacy Council
7. Περιβάλλον: Γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
8. Περιβάλλον: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Θησαυρός
9. Περιβάλλον: Το γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
10. Περιβάλλον: Το γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
11. Περιβάλλον: Το σύστημα αναφορών περιβαλλοντικής ορολογίας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
12. Περιβάλλον: Γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων
13. Γλωσσάρι όρων Περιβαλλοντικής Μηχανικής
14. Θάλασσα: Λεξικό όρων για το θαλάσσιο περιβάλλον


Πολυμέσα

1. Φάλαινες στην Ιαπωνία (Greenpeace)
2. Όψεις της θάλασσας…
3. Τα μυστικά του βυθού
Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου