Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΠΑΚΕΤΑ \ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Τα απορρίμματα στη ζωή μας

Έτος: 2015
Φορέας: MIO-ECSDE
Προσπελάσεις (Views): 3696

Εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τα απορρίμματα στη ζωή μας», το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος MEdIES. Το υλικό προσεγγίζει το θέμα των απορριμμάτων και αποτελείται από τρία μέρη και αντίστοιχα τεύχη: Ένα απευθύνεται στον εκπαιδευτικό και αποτελεί βοήθημα για τον δικό του ρόλο. Το δεύτερο περιέχει χρήσιμες γνώσεις και στοιχεία για την επεξεργασία των θεμάτων, τη διευκρίνιση εννοιών και την εμβάθυνση σε σχετικές τεχνολογίες. Το τρίτο τεύχος απευθύνεται στον μαθητή και αποτελεί τον κορμό μιας σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν ανεξάρτητα ή συνδυαστικά.

Δραστηριότητες για τον μαθητή
Έτος: 2003
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ι. Σκούλλος
Συγγραφή: Μιχαήλ Ι. Σκούλλος, ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος
Πλοηγηθείτε στην Ιστοσελίδα του Κεφαλαίου

Χρήσιμες γνώσεις
Έτος: 2003
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ι. Σκούλλος
Συγγραφή: Μιχαήλ Ι. Σκούλλος, ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος
Πλοηγηθείτε στην Ιστοσελίδα του Κεφαλαίου

Υποστηρικτικό υλικό για τον καθηγητή
Έτος: 2003
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ι. Σκούλλος
Συγγραφή: Μιχαήλ Ι. Σκούλλος, ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος
Πλοηγηθείτε στην Ιστοσελίδα του Κεφαλαίου

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου