Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων


Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ \ ΠΟΛΗ

Η Ρόδος, η Αθήνα, το Λονδίνο και το Νέο Δελχί αποτελούν αστικά συγκροτήματα με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Διαφέρουν όχι μόνο σε πληθυσμιακούς όρους, αλλά στη βάση μιας σειράς κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών παραμέτρων. Όλες αυτές οι παράμετροι συσχετίζονται δυναμικά και διαμορφώνουν αυτό που ονομάζουμε ‘αστικό περιβάλλον’. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων μιας σύγχρονης πόλης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Η πληθυσμιακή πυκνότητα, η ποιότητα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (π.χ. δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, ύδρευσης / αποχέτευσης), οι ελεύθεροι χώροι, οι κυκλοφοριακές συνθήκες, η ύπαρξη πρασίνου, η διαμόρφωση των χρήσεων γης και η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελούν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο σύγχρονος πολεοδομικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός ενός αστικού συγκροτήματος οφείλει να συνυπολογίζει το σύνολο των παραμέτρων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα των πόλεων.


Εκπαιδευτικά Πακέτα

1. ΠΟΛΗ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΑΣΟΣ: Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων
2. Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Εξερευνώντας το Περιβάλλον της Ευρώπης
3. ΝΕΡΟ / ΠΟΛΗ / ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Εξοικονόμηση νερού. Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα σχολεία της νότιας Ευρώπης
4. ΠΟΛΗ: Υπαίθριος Σχολικός Χώρος: Εργαλείο Αγωγής και Εκπαίδευσης
5. Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
6. ΠΟΛΗ: Μεγαλώνοντας στην Αθήνα


Αναφορές

1. Περιβάλλον: Γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
2. Περιβάλλον: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Θησαυρός
3. Περιβάλλον: Το γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
4. Περιβάλλον: Το γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
5. Περιβάλλον: Το σύστημα αναφορών περιβαλλοντικής ορολογίας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
6. Περιβάλλον: Γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων
7. Γλωσσάρι όρων Περιβαλλοντικής Μηχανικής
Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου