Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων


Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ \ ΑΕΡΑΣ

Η ζωή στον πλανήτη μας δεν νοείται χωρίς την ύπαρξη του αέρα. Το στρώμα της ατμόσφαιρας που περιβάλλει τη γη, με την ιδιαίτερη σύστασή του, προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για την επιβίωση των οργανισμών. Ταυτόχρονα, φιλτράρει την ηλιακή ακτινοβολία και συγκρατεί τη θερμότητα που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής. Η μεταβολή της σύστασης του ατμοσφαιρικού αέρα εξαιτίας των αέριων ρύπων που εκπέμπονται τόσο από φυσικές διεργασίες, αλλά κυρίως από μια σειρά ανθρώπινων δραστηριοτήτων, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επιβίωση των οργανισμών και των οικοσυστημάτων. Η αραίωση της στιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος, η όξινη βροχή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελούν σοβαρά προβλήματα, που πρέπει άμεσα να διαχειριστούν οι σύγχρονες κοινωνίες.


Εκπαιδευτικά Πακέτα

1. ΑΕΡΑΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Αιολική Ενέργεια και Ανεμογεννήτριες
2. Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο
3. Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
4. ΑΕΡΑΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Κεφαλονιά - Αιολικά Πάρκα


Κείμενα

1. Air pollution in Europe 1990–2004
2. Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2007: Tracking progress towards Kyoto targets
3. Annual European Community LRTAP Convention: Emission Inventory report 1990–2005
4. EPER - European Pollutant Emission Register: Final Report
5. 2003: Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης
6. Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην Αθήνα: Έκθεση 2006
7. Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Οδηγός Εκπαιδευτικών
8. Έλεγχοι Κινητών & Σταθερών Πηγών Ρύπανσης: Αποτελέσματα Ελέγχων Πεδίου Έτους 2005


Αναφορές

1. European Environment Agency - Air Pollution
2. European Commission - Environment - Air
3. ΥΠΕΧΩΔΕ - Περιβαλλοντική Πληροφορία
4. WHO - Air Pollution
5. ΥΠΕΧΩΔΕ - Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
6. U.S.EPA - Acid Rain
7. Physics4u - Βασικά στοιχεία για το φαινόμενο του Θερμοκηπίου
8. The National Academies - National Academy of Science - The Ozone Depletion Phenomenon
9. Environmental Literacy Council - Air & Climate
10. AirClim
11. World Resources Institute - EarthTrends
12. Περιβάλλον: Γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
13. Περιβάλλον: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Θησαυρός
14. Περιβάλλον: Το γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
15. Περιβάλλον: Το γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
16. Περιβάλλον: Το σύστημα αναφορών περιβαλλοντικής ορολογίας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
17. Περιβάλλον: Γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων
18. Γλωσσάρι όρων Περιβαλλοντικής Μηχανικής
Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου