Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων


Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ \ ΕΔΑΦΟΣ

Αν αναλογιστεί κανείς ότι σε 1 τετραγωνικό μέτρο γόνιμου εδάφους μπορεί να ζουν περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο οργανισμοί, αντιλαμβάνεται εύκολα τη σπουδαιότητα αυτού του εύθραυστου φυσικού πόρου. Το έδαφος, εκτός από ζωτικό στοιχείο για φυτά και ζώα, αποτελεί τη βάση της αγροτικής και δασικής παραγωγής, αλλά και το προστατευτικό φίλτρο των υπόγειων νερών. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και αποδέκτη ρύπων που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η ρύπανση, η διάβρωση, η ερημοποίηση και άλλες μορφές υποβάθμισης του εδάφους προκαλούν σοβαρές οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, και σηματοδοτούν την αναγκαιότητα αειφορικών διαχειριστικών πρακτικών.


Εκπαιδευτικά Πακέτα

1. Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο
2. ΕΔΑΦΟΣ / ΝΕΡΟ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Κεφαλονιά - Σπήλαια
3. ΕΔΑΦΟΣ: Soil-net.com (αγγλικά)
4. ΝΕΡΟ / ΕΔΑΦΟΣ: Όταν το νερό αγκάλιασε την πέτρα
5. Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
6. ΕΔΑΦΟΣ: Έδαφος, Διάβρωση, Ερημοποίηση, Ρύπανση
7. ΕΔΑΦΟΣ: Ερημοποίηση στην Κύπρο


Κείμενα

1. Assessment and reporting on soil erosion: Background and workshop report
2. Soil Thematic Strategy, TWG Soil Erosion WP2: Nature and Extent of Soil Erosion in Europe
3. Pan-European Soil Erosion Risk Assessment: Third Annual Report
4. Soil Degradation: A Threat to Developing-Country - Food Security by 2020?
5. Land Resource Potential and Constraints at Regional and Country Levels
6. Soil Erosion Risk in Europe
7. Europe’s environment: the third assessment - Chapter 9: Soil degradation
8. The Future of Our Land: Facing the Challenge
9. Down to earth: Soil degradation and sustainable development in Europe - A challenge for the 21st century
10. The Assessment of the Status of Human-Induced Soil Degradation in South and Southeast Asia


Αναφορές

1. World Soil Information (ISRIC)
2. European Soil Portal
3. FAO - Desertification
4. FAO - Land and Water
5. U.S. Department of Agriculture - NRCS - Soil
6. European Soil Portal - Soil Atlas of Europe
7. European Soil Portal - Documents/Publications
8. European Soil Portal - What is new?
9. Περιβάλλον: Γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
10. Περιβάλλον: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Θησαυρός
11. Περιβάλλον: Το γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
12. Περιβάλλον: Το γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
13. Περιβάλλον: Το σύστημα αναφορών περιβαλλοντικής ορολογίας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
14. Περιβάλλον: Γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων
15. Γλωσσάρι όρων Περιβαλλοντικής Μηχανικής
Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου