Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΠΑΚΕΤΑ \ Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Εξερευνώντας το Περιβάλλον της Ευρώπης

Έτος: 2000
Φορέας: ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προσπελάσεις (Views): 8667

Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και του ευρωπαϊκού δικτύου του WWF. Διαρθρώνεται σε τέσσερα θέματα: Νερό και Ποτάμια, Ακτές και Θάλασσες, Δάση, Αστικές περιοχές. Περιλαμβάνει το εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό με εισαγωγικά κείμενα για τα εξεταζόμενα θέματα και παιδαγωγικές δραστηριότητες, και ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, το οποίο επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε μια ποικιλία δεδομένων και στοιχείων σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Περιεχόμενα-Εισαγωγή
Έτος: 2000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεωργία Λιαράκου (στην ελληνική έκδοση)
Συγγραφή: Prue Poulton, Γεωργία Λιαράκου
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Εισαγωγικές Δραστηριότητες
Έτος: 2000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεωργία Λιαράκου (στην ελληνική έκδοση)
Συγγραφή: Prue Poulton, Γεωργία Λιαράκου
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Νερό και Ποτάμια
Έτος: 2000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεωργία Λιαράκου (στην ελληνική έκδοση)
Συγγραφή: Prue Poulton, Γεωργία Λιαράκου
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Ακτές και Θάλασσες
Έτος: 2000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεωργία Λιαράκου (στην ελληνική έκδοση)
Συγγραφή: Prue Poulton, Γεωργία Λιαράκου
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Δάση
Έτος: 2000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεωργία Λιαράκου (στην ελληνική έκδοση)
Συγγραφή: Prue Poulton, Γεωργία Λιαράκου
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Αστικές Περιοχές
Έτος: 2000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεωργία Λιαράκου (στην ελληνική έκδοση)
Συγγραφή: Prue Poulton, Γεωργία Λιαράκου
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Λογισμικό (CDROM)
Έτος: 2000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεωργία Λιαράκου (στην ελληνική έκδοση)
Συγγραφή: David Right
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου