Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΠΑΚΕΤΑ \ ΑΕΡΑΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Κεφαλονιά - Αιολικά Πάρκα

Έτος: 2011
Φορέας: Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης
Προσπελάσεις (Views): 5459

Το εκπαιδευτικό υλικό Κεφαλονιά - Αιολικά Πάρκα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, που πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κεφαλονιά με το σχολείο τους. Μέσα από αυτό το πακέτο οι μαθητές μπορούν: (α) να γνωρίσουν τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς, (β) να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, (γ) να κατανοήσουν ότι η αιολική ενέργεια, ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας, αποτελεί διέξοδο στην κρίση της κλιματικής αλλαγής και (δ) να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και να ενστερνιστούν αξίες που συμβαδίζουν με την οικοδόμηση της αειφόρου ανάπτυξης. Αποτελείται από υλικό για το μαθητή, υλικό για τον εκπαιδευτικό και συμπληρωματικό υλικό.

Εξώφυλλο
Έτος: 2011
Συγγραφή: Παρασκευή Βασάλα (ιδέα-σχεδιασμός-συγγραφή) / Μαρία ντε Ροζάριο (εξώφυλλο-σκίτσα)
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Υλικό για τον Εκπαιδευτικό
Έτος: 2011
Συγγραφή: Παρασκευή Βασάλα (ιδέα-σχεδιασμός-συγγραφή) / Μαρία ντε Ροζάριο (εξώφυλλο-σκίτσα)

Το υλικό για τον εκπαιδευτικό αποτελείται από μια σύντομη παρουσίαση της δομής, των στόχων και των δυνατών χρήσεων του εκπαιδευτικού υλικού, οδηγίες για την υλοποίηση των φύλλων εργασίας τα οποία περιέχει το υλικό για το μαθητή, καθώς και προτάσεις για την αξιολόγηση των εργασιών.
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Υλικό για το Μαθητή
Έτος: 2011
Συγγραφή: Παρασκευή Βασάλα (ιδέα-σχεδιασμός-συγγραφή) / Μαρία ντε Ροζάριο (εξώφυλλο-σκίτσα)

Το υλικό για το μαθητή αποτελείται από δέκα αυτοτελή φύλλα εργασίας, τα οποία αρθρώνονται σε τρεις ενότητες σύμφωνα με την πορεία εξέλιξης της διδακτικής τεχνικής «μελέτη πεδίου», δηλαδή: (α) εργασία στην τάξη πριν την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης, (β) εργασία στο πεδίο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, και (γ) εργασία στην τάξη μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη.
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Συμπληρωματικό Υλικό
Έτος: 2011
Συγγραφή: Παρασκευή Βασάλα (ιδέα-σχεδιασμός-συγγραφή) / Μαρία ντε Ροζάριο (εξώφυλλο-σκίτσα)

Το συμπληρωματικό υλικό αποτελείται από: (α) βασικό λεξιλόγιο όρων που σχετίζονται με τις πηγές ενέργειας, την κλιματική αλλαγή, την αιολική ενέργεια και τα αιολικά πάρκα, (β) προτεινόμενα βιβλία, βιντεοταινίες, DVD, (γ) κατάλογο Κυβερνητικών και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών σε σχέση με την αιολική ενέργεια, (δ) κείμενο σε σχέση με τη μελέτη πεδίου, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια της εκπαιδευτικής τεχνικής.
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου