Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΠΑΚΕΤΑ \ ΝΕΡΟ: Το Μυλοτόπι της Πολίχνης

Έτος: 2003
Φορέας: Δήμος Πολίχνης
Προσπελάσεις (Views): 4461

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι η έγερση του ενδιαφέροντος και η ευαισθητοποίηση των νέων για τις ιδιαιτερότητες της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τοπικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και για την κατανόηση της σημασίας διατήρησης των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων και την ενσωμάτωσή τους στο σημερινό κοινωνικό γίγνεσθαι για την αειφόρο ανάπτυξη. Το εκπαιδευτικό υλικό «ΜΥΛΟΤΟΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και περιλαμβάνει: (α) Κείμενο βασικής ενημέρωσης για τους εκπαιδευτικούς με θέμα τους νερόμυλους. (β) Παιδαγωγικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς με σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας της Π.Ε. για την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και αυτοτελή φύλλα παιδαγωγικών οδηγιών. (γ) Εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές αρθρωμένο σε 7 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και 8 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.

Το Μυλοτόπι της Πολίχνης
Έτος: 2003
Συγγραφή: Κωνσταντία Ταμουτσέλη
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου