Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΠΑΚΕΤΑ \ ΔΑΣΟΣ: Κεφαλονιά - Εθνικός Δρυμός Αίνου

Έτος: 2009
Φορέας: Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης
Προσπελάσεις (Views): 5567

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κεφαλονιά με το σχολείο τους. Αποβλέπει να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου, να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητές του και τις απειλές που αντιμετωπίζει, να ενημερωθούν για το έργο του φορέα διαχείρισης, να διαμορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι σε κάθε προσπάθεια προστασίας του δρυμού και να ενθαρρυνθούν στη λήψη αποφάσεων και στη συμμετοχή σε δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση του Αίνου σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας. Περιλαμβάνει υλικό για το μαθητή, υλικό για τον εκπαιδευτικό και συμπληρωματικό υλικό.

Υλικό για τον Εκπαιδευτικό
Έτος: 2009
Συγγραφή: Παρασκευή Βασάλα (ιδέα-σχεδιασμός-συγγραφή) / Μαρία ντε Ροζάριο (εξώφυλλο-σκίτσα)

Το υλικό για τον εκπαιδευτικό αποτελείται από το εκπαιδευτικό υλικό, τις οδηγίες για την εφαρμογή του υλικού και τις προτάσεις για την αξιολόγηση των εργασιών.
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Υλικό για τον Μαθητή
Έτος: 2009
Συγγραφή: Παρασκευή Βασάλα (ιδέα-σχεδιασμός-συγγραφή) / Μαρία ντε Ροζάριο (εξώφυλλο-σκίτσα)

Το υλικό για το μαθητή αποτελείται από 11 αυτοτελή Φύλλα Εργασίας, τα οποία αρθρώνονται σε τρεις ενότητες σύμφωνα με την πορεία εξέλιξης της διδακτικής τεχνικής “Μελέτη πεδίου” δηλαδή α) εργασία στην τάξη πριν την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης, β) εργασία στο πεδίο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και γ) εργασία στην τάξη μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη.
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Συμπληρωματικό Υλικό
Έτος: 2009
Συγγραφή: Παρασκευή Βασάλα (ιδέα-σχεδιασμός-συγγραφή) / Μαρία ντε Ροζάριο (εξώφυλλο-σκίτσα)

Το συμπληρωματικό υλικό αποτελείται από Βασικό λεξιλόγιο (επεξηγήσεις όρων), Βιβλία και βιντεοταινίες (για μαθητές σχετικά με τους Εθνικούς Δρυμούς στην ελληνική γλώσσα), Φορείς για τους Εθνικούς Δρυμούς στην Ελλάδα (κυβερνητικοί οργανισμοί, επιστημονικές ενώσεις, σύλλογοι, εταιρείες κ.ά. που δραστηριοποιούνται σε σχέση με τους Εθνικούς Δρυμούς στην Ελλάδα), οι Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας (βασικές πληροφορίες για τους 10 Εθνικούς Δρυμούς της Ελλάδας).
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου