Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΠΑΚΕΤΑ \ Ιθάκη: Διαδρομές και σταθμοί

Έτος: 2009
Φορέας: Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης
Προσπελάσεις (Views): 5336

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ιθάκη με το σχολείο τους. Αποβλέπει να αποκτήσουν οι μαθητές ενδιαφέρον για το νησί της Ιθάκης, να κατανοήσουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες και να ενστερνιστούν αξίες που συμβαδίζουν με την οικοδόμηση της αειφόρου ανάπτυξης. Περιλαμβάνει υλικό για το μαθητή, υλικό για τον εκπαιδευτικό και συμπληρωματικό υλικό.

Υλικό για τον Εκπαιδευτικό
Έτος: 2009
Συγγραφή: Παρασκευή Βασάλα (ιδέα-σχεδιασμός-συγγραφή) / Μαρία ντε Ροζάριο (εξώφυλλο-σκίτσα)

Το υλικό για τον εκπαιδευτικό αποτελείται από το εκπαιδευτικό υλικό, τις οδηγίες για την εφαρμογή του υλικού και τις προτάσεις για την αξιολόγηση των εργασιών.
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Υλικό για τον Μαθητή
Έτος: 2009
Συγγραφή: Παρασκευή Βασάλα (ιδέα-σχεδιασμός-συγγραφή) / Μαρία ντε Ροζάριο (εξώφυλλο-σκίτσα)

Το υλικό για το μαθητή αποτελείται από 13 αυτοτελή Φύλλα Εργασίας, τα οποία αρθρώνονται σε τρεις ενότητες σύμφωνα με την πορεία εξέλιξης της διδακτικής τεχνικής “Μελέτη πεδίου” δηλαδή α) εργασία στην τάξη πριν την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης, β) εργασία στο πεδίο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και γ) εργασία στην τάξη μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη.
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Συμπληρωματικό Υλικό
Έτος: 2009
Συγγραφή: Παρασκευή Βασάλα (ιδέα-σχεδιασμός-συγγραφή) / Μαρία ντε Ροζάριο (εξώφυλλο-σκίτσα)

Το συμπληρωματικό υλικό αποτελείται από Λεξιλόγιο (επεξηγήσεις όρων), Ομηρική Ιθάκη, Η αρχιτεκτονική της Ιθάκης, Βιβλία για την Ιθάκη, Πολιτιστικοί Φορείς για τους Εθνικούς Δρυμούς στην Ελλάδα (επιστημονικές ενώσεις, σύλλογοι, εταιρείες κ.ά. που δραστηριοποιούνται σε σχέση με την Ιθάκη), Το Βαθύ και τα χωριά της Ιθάκης.
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου