Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΠΑΚΕΤΑ \ Το Πρόγραμμα T.R.E.E.

Έτος: 2009
Φορέας: European Commission
Προσπελάσεις (Views): 5021

Το Πρόγραμμα TREE έρχεται να συμβάλλει στη διαδικασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου μεθοδολογικού εργαλείου, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα της γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα T.R.E.E. προσεγγίζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής προοπτικής, δίνοντας παράλληλα βαρύτητα στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Leonardo Da Vinci, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών οργανισμών από 4 χώρες: την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Δανία.

To Πρόγραμμα T.R.E.E.
Έτος: 2009

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 γίνεται διεθνώςμια προσπάθεια καθιέρωσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) στα σχολεία, ηοποία γεννήθηκε από την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της οικολογικής κρίσης, μέσααπό την ευρύτερη συνειδητοποίηση όλων των πολιτών.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η διαδικασία η οποία βοηθά τους πολίτες να αποκτήσουν γνώση του περιβάλλοντοςκαι, και να κινητοποιηθούν για να εργαστούν ατομικά και συλλογικά προς όφελοςτης ποιότητας του περιβάλλοντος.

Είναι όμως, απαραίτητο η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση να αντιμετωπίσει το θέμα της ισορροπίας της ποιότηταςζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος, τόσο του “φυσικού” όσο και του“δομημένου”, εφόσον η συνεχώς αυξανόμενη τάση για εγκατάσταση πληθυσμού σταμεγάλα αστικά κέντρα επιτείνει τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Το Πρόγραμμα TREE έρχεται να συμβάλλει στη διαδικασία τηςΠεριβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένουμεθοδολογικού εργαλείου, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα τηςγενικής, τεχνικής και επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα T.R.E.E. προσεγγίζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο πλαίσιομιας Ευρωπαϊκής προοπτικής, δίνοντας παράλληλα βαρύτητα στις τοπικέςιδιαιτερότητες. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Leonardo Da Vinci, μεσυγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη συμμετοχή εκπαιδευτικώνκαι αναπτυξιακών οργανισμών από 4 χώρες: την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλίακαι τη Δανία.

To Πιλοτικό Πρόγραμμα TREE στοχεύει στην ενίσχυση και στονεμπλουτισμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία, με την παροχήσυστηματικών γνώσεων και διδακτικού υλικού στους καθηγητές. To πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 4χώρες, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Δανία, με συγχρηματοδότησητης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα το Πρόγραμμα επιδιώκει:
  • Τη δημιουργία «εκπαιδευτικούπακέτου» για την κατάρτιση εξ αποστάσεως και αυτο-κατάρτιση εκπαιδευτικών σεθέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση της διδακτικής τουςικανότητας
  • Τη συμπλήρωση τουεκπαιδευτικού πακέτου με διδακτικό υλικό που απευθύνεται στους μαθητές καιμπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη
  • Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκήςδιάστασης της εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όσον αφορά στοεπίπεδο της Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΜεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου