Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΠΑΚΕΤΑ \ Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο \ Αέρας

Έτος Δημοσίευσης: 1995
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευγενία Φλογαΐτη
Συγγραφέας(εις): Αλέξανδρος Γεωργόπουλος (Επικαιροποίηση 2008: Κώστας Γαβριλάκης & Γεωργία Λιαράκου)
Προσπελάσεις (Views): 8176

Σε αυτό το κείμενο επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ατμόσφαιρας, δηλαδή της σύστασης, της δομής, των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει εξαιτίας της ρύπανσης, αλλά και των μέτρων για την καταπολέμηση της τελευταίας. Ένα μέρος του κειμένου αφιερώνεται στις πηγές ρύπανσης και στους βασικούς ρύπους, για τους οποίους παρουσιάζονται στοιχεία από την ελληνική πραγματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση τριών παγκόσμιων περιβαλλοντικών ζητημάτων: της όξινης βροχής, της «τρύπας του όζοντος» και του φαινομένου του θερμοκηπίου.


Κεφάλαια Ενότητας
Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Δομή της ατμόσφαιρας
Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Το νέφος
Διοξείδιο του θείου
Οξείδια του αζώτου
Μονοξείδιο του άνθρακα
Αιωρούμενα σωματίδια
Όζον
Μόλυβδος
Αμίαντος
Πηγές ρύπανσης
Μέτρα καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΝΗΣΙΔΑ
Η ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ
Η "ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ"
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ


Δραστηριότητες
Η σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα.
Μέτρηση ηχορύπανσης.
Παρατήρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (I).
Μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΙΙ).
Το αυτοκίνητο ως πηγή ρύπανσης του αέρα.
Ατμοσφαιρική ρύπανση και χερσαία μέσα μεταφοράς.
Επίσκεψη σε μια βιομηχανία
Αστική θερμική νησίδα.
Αέρια μεταφορά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Ατμοσφαιρική ρύπανση και αρχαία μνημεία.
Ρυθμίσεις που αφορούν στο νέφος (παιχνίδι ρόλων).
Επίδραση του δάσους στη θερμοκρασία του αέρα.
Συμφωνώ - Διαφωνώ

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου