Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΠΑΚΕΤΑ \ Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο \ Επιφανειακά Νερά: Υγρότοποι - Ποτάμια - Λίμνες

Έτος Δημοσίευσης: 1995
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευγενία Φλογαΐτη
Συγγραφέας(εις): Βαρβάρα Μοντεσάντου (Επικαιροποίηση 2008: Κώστας Γαβριλάκης & Γεωργία Λιαράκου)
Προσπελάσεις (Views): 11179

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες των υγροτόπων, των ποταμών και των λιμνών. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται ο ρόλος του ανθρώπου και δίνονται παραδείγματα από παρεμβάσεις που έχουν ως συνέπεια την υποβάθμιση ή την εξάντληση των αποθεμάτων επιφανειακών νερών.


Κεφάλαια Ενότητας
ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ
Εκβολές και Δέλτα ποταμών
Λιμνοθάλασσες
ΠΟΤΑΜΙΑ
ΛΙΜΝΕΣ
Διαδοχή λιμνών - Φυσικός ευτροφισμός
Ανθωπογενείς επιδράσεις - κλιματική αλλαγή
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΑ, ΔΕΛΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΛΙΜΝΕΣ, ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ RAMSAR ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Δραστηριότητες
Ο κύκλος του νερού
Η βλάστηση ως παράγοντας προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση.
Η μεταφορά του εδάφους με τα υδάτινα ρεύματα
Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: υγρό νερό, στερεό νερό, αέριο νερό
Η διαστολή του νερού
Το νερό ως μεταφορέας ύλης
Επίσκεψη σε διυλιστήριο
Η ρύπανση του νερού
Το νερό ως πηγή ζωής
Πόσιμο και ιαματικό νερό
Οι υδάτινοι πόροι στην Ελλάδα
Διαχείριση υδάτινων πόρων: Περιορισμός της κατανάλωσης του νερού
Η άρδευση στα αγροοικοσυστήματα (κατασκευή μακέτας αρτεσια¬νού πηγαδιού).
Το νερό (συγγραφή φυλλαδίου)
Δάσος και προστασία του εδάφους από τη διάβρωση.
Το νερό στα αγροοικοσυστήματα (κατασκευή μακέτας φυσικού τοπίου).
Αρδευτικό νερό και αλατόνερο.
Περιεκτικότητα σε άλατα του θαλασσινού νερού.
Συμφωνώ - Διαφωνώ
Οι υδάτινοι πόροι στην Ελλάδα
Οι υγρότοποι της Ελλάδας.
Ο πλούτος του υγροτοπικού οικοσυστήματος.
Το οικοσύστημα λίμνη.
Τα πουλιά των υγρότοπων.
Η αποδημία.
Κίνδυνοι που απειλούν τους υγρότοπους.
Διαταραχές στα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
Βιολογική συσσώρευση των ρύπων.
Ρύπανση των υγρότοπων.
Υγρότοποι και πολιτιστική κληρονομιά.
Υγρότοποι και αρχαίοι μύθοι.

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου