Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΠΑΚΕΤΑ \ Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο \ Νερό

Έτος Δημοσίευσης: 1995
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευγενία Φλογαΐτη
Συγγραφέας(εις): Ειρήνη Κουγέα-Μπεοπούλου (Επικαιροποίηση 2008: Κώστας Γαβριλάκης & Γεωργία Λιαράκου)
Προσπελάσεις (Views): 15479

Το νερό, ως ένα από τα βασικά συστατικά της ζωής, μελετάται σε αυτό το κείμενο μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες. Πρώτα απ’ όλα, παρουσιάζονται οι γενικές του ιδιότητες, πώς δημιουργείται, πώς κατανέμεται στη γη και ποιος είναι ο κύκλος του στη φύση. Ωστόσο εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και γι’ αυτό εξετάζεται στη συνέχεια, είναι ο ρόλος του στην ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών και πως οι σύγχρονες κοινωνίες το διαχειρίζονται. Ο τρόπος διαχείρισής του ευθύνεται για την επάρκεια και την ποιότητά του. Από αυτή την οπτική, αναλύονται τα κυριότερα προβλήματα που συνδέονται σήμερα με το νερό στην Ελλάδα και διεθνώς. Τέλος, συνοψίζονται ορισμένες μέθοδοι και προτάσεις για την ορθολογική διαχείριση του.


Κεφάλαια Ενότητας
ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΓΗ - Το νερό ως συστατικό της ζωής
Οι γενικές ιδιότητες του νερού
Η δημιουργία του νερού στη Γη
Η ποσότητα του νερού στη Γη
Ο κύκλος του νερού
ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - Το νερό και η ανάπτυξη των αρχαίων πολιτισμών
Ο άνθρωπος και ο έλεγχος του νερού
Οι σύγχρονες κοινωνίες και η διαχείριση των υδάτινων πόρων
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ


Δραστηριότητες
Ο κύκλος του νερού
Η βλάστηση ως παράγοντας προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση.
Η μεταφορά του εδάφους με τα υδάτινα ρεύματα
Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: υγρό νερό, στερεό νερό, αέριο νερό
Η διαστολή του νερού
Το νερό ως μεταφορέας ύλης
Επίσκεψη σε διυλιστήριο
Η ρύπανση του νερού
Το νερό ως πηγή ζωής
Πόσιμο και ιαματικό νερό
Οι υδάτινοι πόροι στην Ελλάδα
Διαχείριση υδάτινων πόρων: Περιορισμός της κατανάλωσης του νερού
Η άρδευση στα αγροοικοσυστήματα (κατασκευή μακέτας αρτεσια¬νού πηγαδιού).
Το νερό (συγγραφή φυλλαδίου)
Δάσος και προστασία του εδάφους από τη διάβρωση.
Το νερό στα αγροοικοσυστήματα (κατασκευή μακέτας φυσικού τοπίου).
Αρδευτικό νερό και αλατόνερο.
Περιεκτικότητα σε άλατα του θαλασσινού νερού.
Συμφωνώ - Διαφωνώ
Οι υδάτινοι πόροι στην Ελλάδα
Οι υγρότοποι της Ελλάδας.
Ο πλούτος του υγροτοπικού οικοσυστήματος.
Το οικοσύστημα λίμνη.
Τα πουλιά των υγρότοπων.
Η αποδημία.
Κίνδυνοι που απειλούν τους υγρότοπους.
Διαταραχές στα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
Βιολογική συσσώρευση των ρύπων.
Ρύπανση των υγρότοπων.
Υγρότοποι και πολιτιστική κληρονομιά.
Υγρότοποι και αρχαίοι μύθοι.

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου