Η Πύλη υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Πύλη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα Πύλης Πληροφορίες Σχετικά με την Πύλη, τους Στόχους και τους Εταίρους Διακριτά Γνωστικά Θεματικά Πεδία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διακριτά και Αυτόνομα Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού που σχετίζεται με μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες Υλικό Εκπαιδευτικών: Προγράμματα και Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε Σχολεία Συλλογή από  Ελληνικά και Διεθνή Κείμενα, Ιστοσελίδες, Πολυμέσα και Γλωσσάρια Όρων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενημέρωση Κοινότητα Χρηστών/Ομάδες Συζητήσεων

Ξεχάσατε το Κωδικό σας?
Εγγραφή στη Πύλη!
 
 
ΠΑΚΕΤΑ \ Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο \ Έδαφος

Έτος Δημοσίευσης: 1995
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευγενία Φλογαΐτη
Συγγραφέας(εις): Παρασκευή Βασάλα (Επικαιροποίηση 2008: Κώστας Γαβριλάκης & Γεωργία Λιαράκου)
Προσπελάσεις (Views): 10861

Το έδαφος αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια και ταυτόχρονα ένα σύνθετο φυσικό-βιολογικό σύστημα. Γι’ αυτόν το λόγο, το κείμενο ξεκινά με μια ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών του εδάφους, της σύστασής του και του τρόπου σχηματισμού του. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η κατανομή και ο ρόλος των οργανισμών που ζουν και αναπτύσσονται στο έδαφος, ώστε να γίνει κατανοητή η σημασία τους. Εκτενής αναφορά γίνεται στους τρόπους υποβάθμισης του εδάφους και επισημαίνεται ο καθοριστικός ρόλος του ανθρώπου και η αξία της περιβαλλοντικής διαχείρισης.


Κεφάλαια Ενότητας
ΕΔΑΦΟΣ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΦΥΣΙΚΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχηματισμός του εδάφους
Κάθετη τομή του εδάφους - Εδαφικοί ορίζοντες
Σύσταση του εδάφους
Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Ταξινόμηση των εδαφικών οργανισμών
Κάθετη κατανομή των οργανισμών στο έδαφος
Ο ρόλος των οργανισμών του εδάφους
ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Στεγανοποίηση
Διάβρωση
Αλάτωση
Ερημοποίηση
ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ


Δραστηριότητες
Γνωριμία με το έδαφος
Οι εδαφικοί ορίζοντες
Το έδαφος ως μέσο στήριξης και θρέψης των φυτών.
Το έδαφος και οι σπόροι των φυτών.
Έδαφος και Διατροφή.
Γνωριμία με τη φυλλοστρωμνή
Η ζωή μέσα στο έδαφος.
Η αποικοδόμηση των υλικών σωμάτων
Η βλάστηση ως παράγοντας προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση.
Η μεταφορά του εδάφους με τα υδάτινα ρεύματα
Τεχνητές αναβαθμίδες.
Πυρκαγιά και υπερβόσκηση. Δυο βασικές αιτίες της διάβρωσης του εδάφους.
Η υποβάθμιση του εδάφους
Μέτρα προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση
Το έδαφος στο αγροοικοσύστημα και ο ρόλος της βλάστησης.
Δάσος και προστασία του εδάφους από τη διάβρωση.
Αποικοδόμηση υλικών φυτικής και ζωικής προέλευσης.
Δεντρόφυτευση.
Επίσκεψη σε ένα αγρόκτημα.
Το έδαφος στο αγροοικοσύστημα και ο ρόλος της βλάστησης.
Το νερό στα αγροοικοσυστήματα (κατασκευή μακέτας φυσικού τοπίου).
Αρδευτικό νερό και αλατόνερο.
Συμφωνώ - Διαφωνώ

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου